Konserwatyści: Smutne, kiedy dzieci w polskich szkołach nie znają podstawowych litewskich słów

Poseł na Sejm z frakcji Związku Ojczyzny-Chrześcijańskich Demokratów Litwy Laurynas Kasčiūnas wspólnie z radną miasta Wilna z tej samej partii Kamilė Šeraitė zwrócili się do ministra oświaty Algirdasa Monkevičiusa z propozycją rozważenia możliwości nauczania języka litewskiego w przedszkolach mniejszości narodowych. Politycy proponują, aby dzieci przed 6. rokiem życia uczyły się litewskiego nie mniej niż przez 5 godzin w tygodniu.

zw.lt
Konserwatyści: Smutne, kiedy dzieci w polskich szkołach nie znają podstawowych litewskich słów

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„Dzisiaj różne badania i dane statystyczne wskazują, że mamy sytuację, kiedy szkoły, w których językiem nauczania jest język mniejszości narodowych, w pewnych aspektach pozostaj w tyle za szkołami z litewskim językiem nauczania. Szczególnie dotyczy to jakości i wyników nauki języka państwowego” – utrzymuje Laurynas Kasčiūnas.

„Należy uczyć dzieci języka litewskiego jak najwcześniej. Smucą sytuacje, kiedy dzieci z rodzin wspólnot narodowych przychodząc do pierwszej klasy często nie znają podstawowych litewskich słów i dalszy proces kształcenia jest niemożliwy. Dlatego nauczyciele są zmuszeni pracować nie według przygotowanych programów, a uczyć dzieci mówić po litewsku. Trzeba podkreślić, rodzice dzieci nie są przeciwni kształceniu w języku litewskim w przedszkolach od najmłodszych lat, a wręcz tego oczekują” – mówi z kolei Kamilė Šeraitė.

Zdaniem Kasčiūnasa „język jest ważnym czynnikiem integrującym, który ma wpływ na włączenie się osób należących do wspólnot i mniejszości narodowych do rynku pracy i życia społecznego oraz zmniejsza ich poczucie odosobnienia. Większość mieszkańców rejonów zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe utożsamia znajomość języka litewskiego z perspektywami lepszego życia”.

PODCASTY I GALERIE