Konserwatyści proszą Komisję Etyki o ocenę zachowań Mackiewicza

Konserwatyści zwrócili się do Komisji Etyki i Procedur z prośbą o ocenę zachowania posła z ramienia AWPL-ZChR Michała Mackiewicza, który w opinii mediów, wszedł w konflikt z wysokimi rangą urzędnikami RP i organami praworządności.

zw.lt
Konserwatyści proszą Komisję Etyki o ocenę zachowań Mackiewicza

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Litwa ściśle współpracuje z Ambasadą RP na Litwie, utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Polską. Taka retoryka członka Sejmu i jednego z prezesów organizacji polskiej mniejszości na Litwie, a także możliwy brak przejrzystej działalności są nie tylko nieetyczne, ale prowadzą do podżegania niezgody na tle narodowościowym” – jest cytowany w oświadczeniu prasowym frakcji Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci frakcji poseł Žygimantas Pavilionis.

Konserwatyści w piśmie pytają, czy wypowiedzi Mackiewicza w stosunku do strategicznego partnera, którego polskim przedstawicielem na Litwie jest ambasador Urszula Dorowszewska są etyczne oraz czy wsparcie finansowe ZPL, płynące w większości z Polski jest zgodne ze statusem i obowiązkami członka litewskiego parlamentu.

W rozmowie z Radiem Znad Wilii inicjator pisma powiedział, że działaniami niektórych polskich działaczy na Litwie kieruje Moskwa. ,,W Wilnie jest o wiele więcej osób, które wspierają i szanują działania Ambasador RP. Chcielibyśmy, żeby środki, jak i wsparcie z Warszawy były przekazywane na budowę działań strategicznych, a nie na podżeganie do niezgody, co często robi Moskwa rękoma litewskich polaków. To jest ich stara tradycja, która dobrze, że ujrzała światło dzienne” – w rozmowie z Radiem Znad Wilii powiedział Pavilionis.

ZPL vs. Warszawa

W poniedziałek (28 maja) Fundacja wystosowała oświadczenie z informacją, że „w połowie stycznia 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, wykonując obowiązki związane z nadzorem sprawozdań oraz oceną merytoryczną i finansową wydatkowania dotacji dla Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, stwierdziła rażące naruszenia prawa polskiego oraz podstawowych zasad rachunkowości. Jednoznacznie stwierdzono, że część dotacji przekazanych Zarządowi Głównemu Związku Polaków na Litwie nie została wykorzystana zgodnie z umową, bądź też w ogóle nie została zrealizowana, co starano się zataić przed Zarządem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Falkowski: W kwestii rozliczeń finansowych nie ma „świętych krów”

W ubiegły piątek (25 maja), w przeddzień zjazdu ZPL, Mackiewicz został wezwany do ambasador RP Urszuli Doroszewskiej. Po kilkuminutowej rozmowie oświadczył, że ambasador zasygnalizowała, aby nie kandydował na następną kadencję. Sobotni zjazd (26 maja) Związku Polaków na Litwie, na którym niemal jednogłośnie Mackiewicz został wybrany na kolejną kadencję, został całkowicie zignorowany przez władze RP. Nie było przedstawicieli Sejmu, Senatu, rządu czy ośrodka prezydenckiego. Nie było też listów gratulacyjnych od władz RP, chociaż okazjonalne pisma od prezydenta, czy premiera są odczytywane podczas imprez niższej rangi, np. święto plonów.

Prezes ZPL twierdzi, że skarga do prokuratury ma jedynie na celu pozbawienie go piastowanego stanowiska i że do żadnych poważnych uchybień w rozliczeniach nigdy nie doszło.

„Cały szum jest o to, że ktoś tam gdzieś sobie ubzdurał, że może mianować prezesa, który będzie bardziej ,,poręczny”. Szukają przyczyny. Nie oszuka się wilniuków” – powiedział zw.lt prezes ZPL.

PODCASTY I GALERIE