Konserwatyści: 60 proc. przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych – po litewsku

Agnė Bilotaitė, Laurynas Kasčiūnas i Audronius Ažubalis ze Związku Ojczyzny - Chrześcijańskich Demokratów Litwy przedstawili dzisiaj w Sejmie poprawki do Ustawy o oświacie, zgodnie z którymi w szkołach mniejszości narodowych nauczanie nie mniej niż 60 procent przedmiotów odbywałoby się w języku litewskim. Posłowie proponują, aby zasady te zaczęły obowiązywać od roku 2023.

zw.lt
Konserwatyści: 60 proc. przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych – po litewsku

Fot. BNS/Julius Kalinskas

„W wielu badaniach naukowych udowodniono, że język jest ważnym czynnikiem integracyjnym, który zmniejsza rozpiętość społeczną i poczucie izolacji. Znajomość języka państwowego przez same mniejszości narodowe oceniana jest jako niezwykle ważna dla dobrego samopoczucia w naszym państwie. Na przykład, w roku 2006 62 proc. Polaków na Litwie wskazywało, że chciałoby uczyć swoje dzieci w języku litewskim. W innych sondażach ankietowani wskazują jednoznacznie, że język jest głównym czynnikiem, który pomaga zaistnieć na rynku pracy” – wymieniał Laurynas Kasčiūnas, przedstawiając motywy zainicjowania poprawek.

Zdaniem posła, kolejnym powodem do wprowadzenia zmian są wyniki egzaminu państwowego z języka litewskiego – w roku 2017 egzamin ten zdało 80,5 proc. uczniów ze szkół mniejszości narodowych i 90 proc. uczniów ze szkół litewskich.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o oświacie z 2011 roku, od 2013 roku maturzyści szkół polskich na Litwie składają taki sam egzamin maturalny z języka litewskiego jak ich rówieśnicy ze szkół litewskich. Program nauczania w szkołach litewskich i nielitewskich został jednak ujednolicony dopiero w roku 2011. W związku z tym pierwsi maturzyści szkół mniejszości narodowych zdający litewski na poziomie języka ojczystego mieli ponad 700 godzin tego języka mniej niż uczniowie w szkołach litewskich. Z każdym rokiem różnica się zmniejsza, aby uczniowie mieli równe szanse na egzaminie, potrzebny byłby jednak kilkunastoletni okres przejściowy.

Zdaniem posłów partii konserwatywnej ulgi na egzaminie z języka litewskiego są jednak przykładem nierównych szans i należy porzucić ten model pozytywnej dyskryminacji.

„Podczas gdy w państwie istnieją pewne luki w nauczaniu języka państwowego, niektóre sąsiednie państwa, na przykład Polska, stosują ulgi w rekrutacji na studia osób polskiego pochodzenia. W ten sposób uczniowie szkół mniejszości narodowych, którzy być może w ciągu dwunastu lat nie osiągnęli odpowiedniego poziomu znajomości języka litewskiego, korzystają z przychylnej okazji wyjazdu na studia do Polski, tym samym zwiększając emigrację” – stwierdził Laurynas Kasčiūnas.

„Dobra znajomość języka państwowego jest kluczem do udanego życia społecznego i zawodowego. W tym celu proponujemy, aby nie mniej niż 60 proc. przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych było wykładanych w języku państwowym, a pozostałe 40 proc. w języku ojczystym. Ponieważ rozumiemy, że takie zmiany wymagają przygotowań, proponujemy, aby weszły one w życie w roku 2023” – podkreśliła posłanka Agnė Bilotaitė.

Audronius Ažubalis zauważył z kolei, że posłowie wzorowali swoje poprawki na modelu estońskim.

„Każdy kraj ma swoją specyfikę i nie ma ogólnych zasad układania relacji z mniejszościami narodowymi. Kraje bałtyckie mają jednak podobną historię – po wojnie znalazło się tu dużo przesiedleńców, kolonistów. To, że znajdują się tu tak liczne i niejedolite mniejszości narodowe, stało się wdzięcznym celem wojny hybrydowej Kremla. Widzimy, jak często – zaczynając od finansowania, kończąc na różnych prowokacjach – wspólnoty narodowe są rozbijane, nastawiane przeciwko państwu. Sądzę, że znajomość języka, historii, tradycji narodu tytularnego powinna być ważna dla tych przedstawicieli wspólnot narodowych, którzy szczerze chcą zostać równoprawnymi obywatelami naszych krajów” – mówił Ažubalis.

„Uważamy, że w dłuższej perspektywie proponowane przez nas środki wzmocniłyby budowę społeczeństwa, porozumienie między obywatelami i trzecim stronom byłoby trudniej nas poróżnić” – dodał polityk.

PODCASTY I GALERIE