Konkurs z okazji 700-lecia Wilna

Na miesiąc przed 700 – leciem, Wilno zaprasza wspólnotę do udziału w konkursie – o dofinansowanie kreatywnych, znaczących działań, które zgromadzą mieszkańców Wilna i zaangażują ich we wspólne tworzenie obchodów jubileuszu miasta. Na wszystkie działania społeczne zaplanowano 50 tys. EUR.Jeden projekt może ubiegać się o wsparcie w wysokości 5 000 EUR.

BNS
Konkurs z okazji 700-lecia Wilna

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Organizacje społeczne i pozarządowe mogą składać wnioski do 19 stycznia 2023 roku.

Przy wyborze projektów będzie zwracana uwaga na specyfikę działań społeczności, tworzenie tradycji, różnorodność form wspólnotowości, gromadzenie różnych grup wiekowych, różnorodność działań.

Priorytetowym kierunkiem konkursu jest nieformalne odzwierciedlenie jubileuszu Wilna, szerzenie idei „Wilno: 700 lat młode”.

W konkursie na projekty wspierania działalności społecznej mogą brać udział organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie samorządu miasta Wilna, których regulamin przewiduje działalność kulturalną, społeczną i inicjatywy dzielnicy.

PODCASTY I GALERIE