Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

W związku z obchodzonym 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłasza kreatywny konkurs plastyczny dla uczniów klas 5-12.

Konkurs plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Fot. efhr.eu

Tematem konkursu dla uczniów uczęszczających do 5-8 klasy jest – „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi”. Natomiast tematem dla uczniów, klas starszych (9-12 klasa) – „Stań w obronie praw innej osoby”.

Wystarczy wykorzystać wyobraźnię i wykazać się kreatywnością, aby zdobyć atrakcyjne nagrody! Tematy konkursu są otwarte i pozwalają na swobodną interpretację. Ponadto forma i materiały pracy artystycznej są dowolne.

Pamiętaj – jedynym ograniczeniem jest Twoja własna wyobraźnia!

Cele konkursu:
promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
popularyzacja problematyki praw człowieka i praw dziecka wśród uczniów;
promocja i upowszechnienie wiedzy o prawach człowiek i prawach obywatelskich.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace powinny być indywidualne. Prace zbiorowe nie zostaną przyjęte. Zgłoszenia muszą być składane do dnia 12 grudnia 2016 r.

Przysłane prace zostaną sfotografowane przez EFHR i opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, na profilu EFHR. Każdy może kliknąć „lubię to” przy dowolnej pracy, a praca, która otrzyma najwięcej polubień, zdobędzie nagrodę specjalną.

Na zwycięzców czekają nagrody: 
I miejsce – 2 bilety do Aqua Park Vichy
II miejsce – 2 bilety do kina 5D Cinema
III miejsce – gra planszowa

Zgłaszanie prac:
Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Uczestnika,
2) wiek Uczestnika/klasa,
3) nazwę szkoły, do której uczęszcza Uczestnik,
4) kontakt (email, numer telefonu uczestnika bądź rodzica lub nauczyciela)

Prace konkursowe prosimy przesyłać drogą mailową (konkurs@efhr.eu), pocztową na adres EFHR (VšĮ Europos žmogaus teisių fondas, J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius LT-02189) lub dostarczać bezpośrednio do siedziby Fundacji.

Ogłoszenie zwycięzców:
Prace będą oceniane przez zespół EFHR. Zwycięzcy I-III miejsca oraz zwycięzca nagrody specjalnej zostaną ogłoszeni na profilu EFHR na Facebook’u w dniu 20 grudnia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i czekamy z niecierpliwością na Wasze prace!

PODCASTY I GALERIE