Konkurs na 150-lecie wybuchu powstania styczniowego i 100-lecie niepodległości

Starostwo Biała Waka oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Białej Wace przy Gimnazjum Elizy Orzeszkowej ogłaszają Konkurs „155. rocznica wybuchu Powstania styczniowego. 100-lecie niepodległości Litwy i Polski".

zw.lt
Konkurs na 150-lecie wybuchu powstania styczniowego i 100-lecie niepodległości

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria: 7 – 11 lat – prace plastyczne;

II kategoria: 12 – 15 lat – wiersze i prace plastyczne;

III kategoria: 16 – 19 lat – quiz historyczny.

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 października 2018 roku.

Zgłoszenie do III kategorii są przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – załącznik nr I do regulaminu

Szczegółowe informację oraz warunku uczestnictwa znajdują się w regulaminie konkursu.

regulamin konkursu Biala Waka

Załącznik 1 do regulaminu

PODCASTY I GALERIE