Konkurs fotograficzny „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży polskiej, mieszkającej na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie.

zw.lt
Konkurs fotograficzny „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

Fot. Organizatorzy

Przewiduje zorganizowanie wyjazdów fotograficzno-plenerowych do zabytkowych miejsc utrwalonych przez artystę. Prace fotograficzne, które powstaną podczas plenerów oceni jury i wybierze spośród nich 40–50 najlepszych (każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace). Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane prace zostaną opublikowane w opracowaniu książkowo-albumowym Napoleon Orda – wczoraj i dziś, które Fundacja planuje wydać w 2018 roku.

Napoleon Orda (1807–1883) polski artysta, którego pamiętamy przede wszystkim jako rysownika, malarza, pejzażystę polskich krajobrazów historycznych, jest autorem ponad tysiąca akwareli i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na historycznych ziemiach polskich. Podczas swoich corocznych podróży, jakie odbywał w latach 1872–1880, artysta systematycznie utrwalał architekturę i krajobrazy terenów dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Dzisiaj rysunki te stanowią jedyne źródło dokumentujące wygląd setek rezydencji, dworów czy kościołów, które nie przetrwały do naszych czasów.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 20 listopada 2017 r.

Fotografie składać należy w formie tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 (20×30 cm) wraz z ich wersjami cyfrowymi, przesłanymi na adres mailowy: biuro@pol.org.pl. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie pracy wraz z Formularzem zgłoszenia, a w przypadku osób niepełnoletnich także z Deklaracją opiekuna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, data i miejsce wykonania

Do przesłanej fotografii powinna być dołączona reprodukcja pracy Napoleona Ordy odnoszącej się do tego samego obiektu.

Regulamin konkursu, Formularz zgłoszenia uczestnika oraz Deklaracja zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji:

http://pol.org.pl/2017/08/21/konkurs-fotograficzny-pt-historyczne-widoki-napoleona-ordy-wczoraj-i-dzis/

PODCASTY I GALERIE