Konkurs ambasady RP w Wilnie: Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie

Ambasada RP ogłasza konkurs Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie – Cmentarze Wojskowe, Groby Żołnierskie, Pomniki, Upamiętnienia.

zw.lt

Fot. Joanna Bożerodska

Polska placówka dyplomatyczna zachęca wszystkich do udziału.

„Nie sposób zliczyć rozsianych po Litwie  polskich miejsc pamięci narodowej związanych z działaniami zbrojnymi, zrywami powstańczymi, udziałem w wojnach. Wiele grobów ludzi znanych i zasłużonych nie przetrwało, o wielu nawet nie zachowała się pamięć. Dbając o to, aby te ważne dla polskiej pamięci narodowej miejsca przetrwały,  Ambasada  na swej stronie internetowej uruchomiła KATALOG POLSKICH MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ NA LITWIE – CMENTARZE WOJSKOWE, GROBY ŻOŁNIERSKIE, POMNIKI, UPAMIĘTNIENIA” – napisano na stronie ambasady.

Regulamin:

Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.
1. Organizatorem Konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

2.Zakończenie przyjmowania prac konkursowych nastąpi 30 maja 2017 roku.  Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres [email protected]  lub korespondencyjnie: Ambasada RP w Wilnie, Smelio 20A, LT-10323 Vilnius informacji o polskich miejscach pamięci na Litwie. Może to być zarówno uzupełnienie informacji, która już została w katalogu zawarta i ewentualnie dosłanie nam zdjęć wymienionych tam grobów, ale szczególnie zależy nam na informacji o miejscach i obiektach, których nie znamy
i których na razie nie ma w katalogu. W takich sytuacjach prosilibyśmy o zdjęcia, lokalizację oraz  jak najwięcej informacji. Mile widziane byłyby także  życiorysy poległych żołnierzy oraz wszystkie inne informacje i komentarze o polskich miejscach pamięci.

4. W konkursie mogą brać udział zarówno osoby indywidualne lub grupy zrzeszonych osób, uczniowie lub całe klasy pracując grupowo z nauczycielem lub samodzielnie.

5. W konkursie biorą udział również prace nadesłane do Ambasady  przed rozpoczęciem się konkursu.

6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

7. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach katalogu ambasady.

8. Na pracach należy umieścić informacje o autorze/autorach: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna / nauczyciela, nr telefonu, nazwę i adres szkoły oraz adres e-mail.
9. O przyznaniu nagród i zwycięzcach decyduje  Jury Konkursowe w  składzie przedstawicieli Ambasady oraz osób zaproszonych (historyków, kombatantów).

10., Przyznane zostaną nagrody:
Nagroda główna  – weekendowa wycieczka do Polski dla uczestnika/ów (dla osób prywatnych – maksymalnie 4-osobowa grupa, dla klas – maksymalnie 30 -osobowa grupa),  których prace Jury uzna za wyjątkowe i szczególnie cenne.
Nagrody  pocieszenia – za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie rozdane zostaną nagrody ufundowane przez Ambasadę.

11. Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapewnieniem uczestnika, że nie narusza ona praw autorskich osób trzecich i wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i treści.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej