Konferencja z języka angielskiego dla uczniów w Mickunach

17 marca w Szkole Średniej w Mickunach odbyła się konferencja z języka angielskiego dla uczniów klas 8-10 strefy niemieskiej. Uczestnikami konferencji byli uczniowie i nauczyciele z 10 placówek oświatowych.

Konferencja z języka angielskiego dla uczniów w Mickunach

Fot. VRSA

Prezentacje multimedialne przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie („Marie Sklodowska Curie”, nauczycielka Alina Swatkowska), ze Szkoły Podstawowej w Mościszkach („The Internet” nauczycielka Iwona Gudaniec), ze Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach („Tea Bags Inventions” nauczycielka Jewgienija Iwleva), ze Szkoły Podstawowej w Szumsku („Street workout“, nauczycielka Maria Andrijewska), ze Szkoły Średniej im. Św. Kazimierza w Miednikach („Motorbikes” nauczycielki Grażyna Czereszniowaja, Renata Krasowska, Iraida Własowa), z Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego („The invention of the telephone”, nauczycielka Elnara Churlu), z Gimnazjum w Rukojniach (,,Charles Babbage – the inventor of the first komputer”, nauczyciel Czesław Stasiulonis), z Gimnazjum „Auszros” w Kowalczukach (,,Diesel Engines“, nauczycielka Natalija Zavoronok).

Gospodarze konferencji, uczniowie Szkoły Średniej w Mickunach wystąpili z prezentacją „E-book“. Pomysłodawca konferencji, nauczycielka metodyk języka angielskiego Natalia Tiurnina cieszyła się owocami współpracy, dobrowolnym dzieleniem się doświadczeniem, twórczością, słowem, tańcem i muzyką. Cz. p. o. dyrektora Szkoły Średniej w Mickunach Wiktor Kirkiewicz wręczył wszystkim uczestnikom spotkania podziękowania oraz życzył wszystkim, aby podobne imprezy stały się dobrą tradycją.

Tekst pochodzi ze strony samorządu rejonu wileńskiego vrsa.lt.

PODCASTY I GALERIE