Konferencja w Wilnie: O pisarzach dwujęzycznych i przestrzeni wielokulturowej

Kulturowe i historyczne konteksty twórczości pisarzy dwujęzycznych, problem tożsamości w ich dokonaniach literackich, język jako temat refleksji - to tylko niektóre z zagadnień badawczych litewsko-polskiej konferencji naukowej, która rozpoczęła się w czwartek na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie.

Małgorzata Kozicz
Konferencja w Wilnie: O pisarzach dwujęzycznych i przestrzeni wielokulturowej

Fot. Małgorzata Kozicz

Konferencja „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język” jest zorganizowana przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Biorą w niej udział badacze zagadnień dwujęzycznych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Są obecni poloniści, lituaniści i bałtyści z wielu znanych uczelni polskich, m. in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, liczna grupa badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku.

„Jest to pierwsza konferencja białostocko-wileńska. Jako badacza Mickiewicza nie trzeba mnie przekonywać, ile wspólnych wątków łączy Polaków, Litwinów, ludzi pogranicza. Mam nadzieję, że ta konferencja rozpoczyna tylko cykl naszych spotkań w Wilnie i Białymstoku” – powiedział witając przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, prof. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak dodał, w przyszłym roku w Białymstoku zostanie wydana książka, zawierająca materiały wileńskiej konferencji.

„Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w kalendarz konferencji międzynarodowych organizowanych z okazji podwójnego jubileuszu Uniwersytetu Edukologicznego. W tym roku mija 240 lat od chwili założenia w Wilnie pierwszego seminarium nauczycielskiego, właściwie pierwszej tego typu placówki edukacyjnej w tej części Europy. Natomiast przed 80 laty w wyniku rozporządzenia prezydenta Antanasa Smetony został założony Instytut Pedagogiczny, obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny” – mówił rektor litewskiej uczelni prof. Algirdas Gaižutis.

„Temat obecnej konferencji jest bardzo znaczący – to zarówno kontynuacja naszej współpracy z sąsiadami, jak i swego rodzaju wprowadzenie do serii konferencji, które będą się odbywały na naszej uczelni. Gościmy dzisiaj naukowców z Białegostoku, Zielonej Góry, Warszawy. Są to ludzie, którzy interesują się związkami literackimi, kulturowymi, historycznymi naszych narodów. Kontekst i rodzaj tych więzi jest bardzo treściwy i ważny. Wasze badania zmieniają pewne nastawienie, stereotypy. Zwykły czytelnik zna na przykład najczęściej dwóch autorów – Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza, których wkład w dorobek literacki i kulturowy obu narodów jest ogromny. Z tematów i referatów dzisiejszej konferencji można się dowiedzieć, że takich osobowości, zasłużonych dla naszego wspólnego dorobku, było o wiele więcej” – podkreślił rektor.

„Cieszy mnie udana współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku. Współpraca na poziomie naukowym pomiędzy Litwą a Polską przebiega sprawnie i przyjemnie, czego czasem nie można powiedzieć o kontaktach na najwyższym szczeblu” – zaznaczył witając uczestników konferencji dziekan Wydziału Filologii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego Gintautas Kundrotas.

„Po zapoznaniu się z programem jestem przekonana, że dzisiaj i jutro zostaną sformułowane bardzo ważne myśli dotyczące funkcjonowania kultury, zjawisk kultury w przestrzeni wielokulturowej i wielojęzycznej” – powiedziała Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

Pierwszego dnia konferencji obrady będą się odbywały w Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Po zakończeniu obrad plenarnych uczestniczy konferencji będą kontynuowali pracę w trzech sekcjach. W drugim dniu konferencji – 9 października – obrady przeniosą się do Centrum Kultury im. Cz. Miłosza w Szetejniach.

PODCASTY I GALERIE