Konferencja „Tożsamość na styku kultur”

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na III Międzynarodową Konferencję Naukową „Tożsamość na styku kultur”. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 października br.

zw.lt
Konferencja  „Tożsamość na styku kultur”

Fot. Antoni Radczenko

Program konferencji:

16 października 2014 r. (czwartek)
MIEJSCE OBRAD
Wydział Filologiczny Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Wilno, ul. Studentų 39
Rozpoczęcie konferencji oraz obrady plenarne: 10.00 – 12.00, aula
Przewodniczący: prof. Alicja Nagórko, prof. Piotr Borek
Prof. dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka (UŚ, Katowice), Pogranicza kulturowe w rozmowach z Czesławem Miłoszem.
Prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków), Polonistyka regionalna wobec problemów z wielo- i międzykulturowością.
Dr Nina Taylor-Terlecka (Oxford, Wielka Brytania), Angielska ballada o Żmudzi.
DYSKUSJA
Przerwa na kawę: 12.00 – 12.30

Obrady w sekcjach: 12.30 – 14.00

SEKCJA 1. Przejawy tożsamości w biografiach pisarzy i w dziełach literackich (sala 501)
Przewodniczący: prof. Andrzej Baranow, dr Irena Fedorowicz
Dr Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku) Wilno oczami młodych pozytywistów warszawskich:1866-1876.
Dr Irena Fedorowicz (Uniwersytet Wileński) „Jak statek bez steru…“. Tożsamość prowincjonalnego artysty na przykładzie losów Nikodema Erazma Iwanowskiego.
Doc. dr Halina Turkiewicz (LUE, Wilno) Współczesna polska poezja Wileńszczyzny. Kontekst litewski.
DYSKUSJA

SEKCJA 2. Dziedzictwo kulturowe i tradycje w literaturze pogranicza (sala 514)
Przewodniczący: dr Monika Pokorska-Iwaniuk, dr Romuald Naruniec
Dr Monika Pokorska-Iwaniuk (UAM, Poznań) Tożsamość i dziedzictwo kulturowe widziane oczami ,,Dzieci Gułagu” w zesłaniowej literaturze litewskiej okresu II wojny światowej i powojennej.
Doc. dr Romuald Naruniec (LUE, Wilno) Pamięć w twórczości litewskich i polskich literatów.
Dr Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński) Wileńskie odczytanie ,,Na krótko“ Ingi Iwasiów.
DYSKUSJA

SEKCJA 3. Relacje językowe na pograniczu kulturowym (sala 259)
Przewodniczący: dr Hanna Burkhardt, dr Irena Masojć
Doc. dr hab. Jana Raclavská, dr Urszula Kolberová (Ostravské univerzity, Czechy) Polska frazeologia stała a współczesny użytkownik języka.
Dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy) Porównania frazematyczne z comparatum zoonimicznym w języku polskim i niemieckim.
Doc. dr Barbara Dwilewicz (LUE, Wilno) Nazwy firm i sklepów w Wilnie.
DYSKUSJA

SEKCJA 4. Dialog międzykulturowy w procesie edukacji i kształtowania tożsamości (sala 255)
Przewodniczący: prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, dr Danuta Łazarska
Prof. dr hab. Marek Melnyk (UWM, Olsztyn) Dialog wyznaniowy w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Dr Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Kulturowy obraz Wilna i Wileńszczyzny w odbiorze uczniów z Krakowa.
Mgr Natalia Barcz (ORPEG, Polska) Doświadczenia nauczyciela polonisty w wielokulturowym środowisku poza granicami kraju.
Dr Henryka Sokołowska (LUE, Wilno) Słownictwo uczniów szkół polskich na Litwie jako składnik kształtującej się tożsamości.
DYSKUSJA

Przerwa na obiad 14.00 – 15.00 (kawiarnia uniwersytecka)

Obrady w sekcjach: 15.00 – 17.00

SEKCJA 1. Przejawy tożsamości w biografiach pisarzy i w dziełach literackich (sala 501)
Przewodniczący: prof. Andrzej Baranow, dr Irena Fedorowicz
Prof. dr Liudmiła Romaszczenko /Людмила Ромащенко/ (Uniwersytet Narodowy im. B. Chmielnickiego w Czerkasach, Ukraina) Украино-польские корни Константина Паустовского.
Dr Emilia Janowska (UWM, Olsztyn) Katolicko-prawosławna literatura polemiczna w Wilnie.
Dr Barbara Olech (Uniwersytet w Białymstoku) Życie pomiędzy… Wokół twórczości i biografii Zofii Trzeszczkowskiej.
Prof. dr hab. Andrzej Baranow (LUE, Wilno) „Dzienniki” Jarosława Iwaszkiewicza: dyskurs tożsamościowy.
DYSKUSJA, podsumowanie pracy w sekcji

SEKCJA 2. Dziedzictwo kulturowe i tradycje w literaturze pogranicza (sala 514)
Przewodniczący: dr Monika Pokorska-Iwaniuk, dr Romuald Naruniec
Doc. dr Gendrik Petkevič (LUE, Wilno) Фольклорный текст: путешествие во времени.
Doc. dr Krystyna Syrnicka (LUE, Wilno) „Dusza z ciała wyleciała…“ Rzecz o nieśmiertelności motywu.
Petr Ligocký (Ostravské univerzity, Czechy) Pies w polskiej tradycji literackiej.
Marija Birney (LUE, Wilno) Реализация общекультурного концепта «вода» в прозе И. Бунина.
DYSKUSJA, podsumowanie pracy w sekcji

SEKCJA 3. Relacje językowe na pograniczu kulturowym (sala 259)
Przewodniczący: dr Hanna Burkhardt, dr Irena Masojć
Doc. dr Lilija Plygavka (LUE, Wilno) Современное состояние белорусских говоров в Литве.
Doc. dr Irena Masojć (LUE, Wilno) Język współczesnych pieśni pogrzebowych na Wileńszczyźnie – między polszczyzną ogólną a regionalną.
Dr Agnieszka Raszewska-Klimas (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach) Hybrydy językowe polsko-angielskie w słownictwie polskiej młodzieży gimnazjalnej.
DYSKUSJA, podsumowanie pracy w sekcji

SEKCJA 4. Dialog międzykulturowy w procesie edukacji i kształtowania tożsamości (sala 255)
Przewodniczący: prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, dr Danuta Łazarska
Dr Krzysztof Koc (UAM w Poznaniu) Inność a obcość. Reporterskie fascynacje niepoznawalnością świata.
Dr Andrzej Wołodźko (UWM, Olsztyn) Nowe media w odkrywaniu tożsamości regionalnej.
Dr Barbara Borowska (KUL, Lublin) Spotkania Ludowych Kultur Europejskich na ziemi Jana Kochanowskiego.
Dr Maria Sienko (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Nowohucka tożsamość liminalna, czyli o poszukiwaniu tożsamości w zderzeniu kultur.
DYSKUSJA, podsumowanie pracy w sekcji

Uroczysta kolacja 18.00 – kawiarnia uniwersytecka (na parterze)

17 października 2014 r. (piątek)
MIEJSCE OBRAD
Muzeum Władysława Syrokomli
Borejkowszczyzna, rej. wileński

8.30 – Wyjazd od Uniwersytetu (zbiórka w holu na parterze).
9.30 – 10.00 Zapoznanie się z ekspozycją muzeum. Prowadzi dr Józef Szostakowski (LUE, Wilno).
Obrady plenarne: 10.00 – 11.30
Przewodniczący: prof. Tadeusz Budrewicz, doc. Jana Raclavská
Prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku), Litwy Mickiewicza.
Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (UAM w Poznaniu), O edukacji regionalnej, niegenialnej twórczości i pamięci aktywnej.
Prof. dr hab. Ewa Golachowska (Instytut Slawistyki PAN), Katolicy na Białorusi. Tożsamość na styku kultur.
DYSKUSJA
Przerwa na kawę: 11.30 – 12.00

Obrady plenarne: 12.00 – 13.30
Prof. dr hab. Alicja Nagórko, (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy), Konceptualna rama ‚chrztu’ – na materiale polsko-czesko-słowackim.
Prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Jerzego Ficowskiego badania nad tożsamością etniczną Romów w Polsce.
Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Polowanie i myśliwi. Stratyfikacja ról społecznych w kulturze pogranicza.
DYSKUSJA
Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji: 13.30 – 14.00
Obiad: 14.00 – 15.00

PODCASTY I GALERIE