Konferencja Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy: Nie tylko mówić, ale słuchać, usłyszeć i zrozumieć

„Wiemy, że problematyka mniejszości narodowych nie należy do łatwych i w tak zwanych starych demokracjach wywołuje ostre dyskusje” - powiedział podczas otwarcia konferencji naukowej "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro" (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)“ prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Henryk Malewski.

Antoni Radczenko
Konferencja Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy: Nie tylko mówić, ale słuchać, usłyszeć i zrozumieć

Fot. Joanna Bożerodska

Konferencja, która się będzie odbywała w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, potrwa do soboty. Na otwarcie przybyli nie tylko naukowcy, ale również politycy oraz działacze społeczni.

Malewski: Naukowcy zawsze idą trochę z tyłu

„Nasze Stowarzyszenie zawsze podążało do poruszania ważnych i aktualnych dla mniejszości polskiej na Litwie kwestii, ale i tematów mających znaczenie dla społeczności kraju, regionu i poprawy stosunków polsko-litewskich. Jednym z kierunków działalności Stowarzyszenia jest organizacja konferencji naukowych, której celem jest podnoszenie tematów trudnych i analiza nabrzmiałych problemów społecznych. W kwietniu 2014 r. mieliśmy wspólnie z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej konferencję naukową „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna, wyzwania XXI wieku”. Planując konferencję, nie było jeszcze Majdanu w Kijowie, nie było działań wojennych na południowym wschodzie Ukrainy. Te wydarzenia tylko spotęgowały aktualność podjętego tematu” – powiedział Czesław Malewski.

„Mam nadzieję, że wygłoszone referaty i dyskusje pozwolą lepiej zrozumieć problemy oświaty i może pomogą zaproponować działaczom społecznym i politycznym rozwiązania. Naukowcy zawsze idą trochę z tyłu, bo nigdy nie potrafią tak szybko działać, jak działają politycy i dziennikarze. Wiemy, że problematyka mniejszości narodowych nie należy do łatwych i w tak zwanych starych demokracjach wywołuje ostre dyskusje. Postanowiliśmy, że warto na te problemy patrzeć systemowo, wykorzystując potencjał intelektualny nie tylko przedstawicieli nauk politycznych, ale też historyków, politologów, socjologów, prawników. Myślę, że takie interdyscyplinarne podejście będzie korzystne i pozwoli nie tylko ocenić pewne procesy kompleksowo, ale pozwoli rozwiać pewne mity oraz uchwycić istniejące w społeczeństwie nowe trendy. Ważne jest, aby o trudnych sprawach rozmawiać, a w dyskusji nie tylko mówić, ale słuchać i co najważniejsze usłyszeć i zrozumieć” – zaznaczył Malewski.

Pranckietis: Cieszę się, że rozumiem ten język

Na otwarcie przybył przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis oraz prezes Stowarzyszenia prezes Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski. „Cieszę się, że rozumiem ten język (język polski – przyp.red.), że mogę posługiwać się językiem jednej z mniejszości narodowej, których obecnie chcemy nazywać wspólnotami narodowymi Litwy i to, że mogę posługiwać się tym językiem na świecie. Polonia, czyli tak jak wy nazywacie własną diasporę, jest praktycznie wszędzie. 1 proc. tej wspólnoty jest na Litwie. Wszyscy jesteśmy obywatelami Litwy i jesteśmy dumni z każdego naszego narodu” – powiedział Pranckietis, który podkreślił, że temat jest ważny „nie tylko dla Polaków”.

„Z ogromną radością staję w progu Domu Kultury Polskiej w Wilnie w zupełnie innym anturażu niż dotychczas to bywało. Nie patrząc na scenę, nie patrząc na występy, jakże piękne i ważne, ale patrząc na osoby siedzące i mające za sobą bardzo duży dorobek naukowy, które będą debatować nad problematyką niesamowicie ważną. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, które mam zaszczyt reprezentować, jest tego samego zdania, jakiego jest prezydent Andrzej Duda, który wielokrotnie podkreślał, że język ojczysty jest jednym z najważniejszych elementów budujących tożsamość każdego człowieka. Więc trzeba dbać o ten język, bez względu na to, gdzie dany człowiek się znajduje”- pokreślił w krótkim przemówieniu Dariusz Piotr Bonisławski.Czubiński: Wilno europejską stolicą Polaków żyjących poza granicami Rzeczypospolitej

Na otwarciu nie zabrakło również przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego i dyrektorki Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy.

„Nasze państwo wspierało i wspiera dążenia mniejszości narodowych do zachowania własnej kultury, do zagłębiania historii własnej i własnego państwa. Stosowane na Litwie działania pozwalają zachować własną tożsamość oraz pomyślnie zintegrować się ze społecznym i politycznym życiem kraju” – oświadczyła dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodwych Vida Montvydaitė, której instytucja finansowo wsparła konferencję.

„Mamy rok 2017 i kolejny raz miasto Wilno stało się europejską stolicą Polaków żyjących poza granicami Rzeczypospolitej. Tak naprawdę jest. Dzisiaj Wilno jest miejscem, gdzie gromadzi się wiedza państwa o osobach, wiedza o prawach zbiorowości polskiej w Europie i problemach, gdy czasami realizacji tych praw brakuje” – dodał ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Przybyły na konferencję poseł AWPL-ZCHR Jarosław Narkiewicz wyraził nadzieję, że ,,to trzydniowe spotkanie będzie poparte głębokimi, naukowymi wywodami i będzie miało znaczący skutek”.

PODCASTY I GALERIE