Konferencja STIP: Św. Rafał Kalinowski łączył Polskę i Litwę

Wybitna osobowość łącząca Polskę i Litwę, karmelita bosy, inżynier, oficer carskiego wojska w stopniu porucznika, powstaniec styczniowy, sybirak, nauczyciel, wychowawca, święty Kościoła katolickiego – to tylko niektóre określenia postaci św. Rafała Kalinowskiego.

zw.lt
Konferencja STIP: Św. Rafał Kalinowski łączył Polskę i Litwę

Fot. Joanna Bożerodska

W sobotę w Wilnie odbyła się Międzynarodowa konferencja pt. „ Styczniowe Powstanie 1863 r. 110. rocznica śmierci św. Rafała Kalinowskiego”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP) pod patronatem św. Rafała Kalinowskiego.

,,Św. Rafał Kalinowski to wybitna postać, którą łączy Polskę i Litwę. Łączy również bardziej lub mniej Rosję’’ – powiedział prezes stowarzyszenia Robert Niewiadomoski. Jak dodał, patron STIP jest barwną postacią nie tylko dlatego, że został świętym. ,,Należy go docenić za ogromny wkład w powstanie styczniowe’’ – zauważył.

W konferencji wzięli udział goście z Polski, Austrii oraz wileńscy Polacy.

Historyk Paweł Giedrojć wygłosił wykład pt. ,,Powstanie Styczniowe 1863 r., przyczyny powstańczego zrywu, skutki”, dr Andrzej Pukszto zapoznał uczestników konferencji z postaciami Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sikorskiego. Prezes zarządu Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Łomży Bogdan Laskowski opowiedział o powstaniu styczniowym na północno-wschodnim Mazowszu. Ksiądz proboszcz Kościoła św. Ducha w Wilnie Tadeusz Jasiński – o śladach powstańców w Libanie.

Św. Rafał Kalinowski – sylwetka

Św. Rafał Kalinowski po ukończeniu Mikołajewskiej Szkoły Inżynieryjnej w Petersburgu z tytułem inżyniera i stopniem porucznika, pracował najpierw jako wykładowca akademicki, a następnie przy budowie kolei na linii Odessa – Kursk i jako wojskowy w Brześciu Litewskim. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, zrezygnował z pracy w rosyjskim wojsku w obawie przed otrzymaniem rozkazu walki przeciwko rodakom. Mimo iż był przeciwny wszczynaniu powstania styczniowego, włączył się w nie i objął stanowisko ministra wojny w litewskich władzach powstańczych. Pod koniec 1863 roku przekonał się o beznadziejności sprawy i zaniechał działań.

W marcu 1864 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci, ale wyrok zmieniono na zesłanie i katorgę. Trafił do Usoli i pracował w warzelni soli. Po ogłoszeniu częściowej amnestii przeniósł się do Irkucka i podjął się pracy nauczyciela domowego i korepetytora. Na zesłaniu coraz mocniej przekonywał się o swoim powołaniu zakonnym. W 1874 roku został zwolniony z wygnania. Powróciwszy do Polski, Kalinowski był wychowawcą księcia Augusta Czartoryskiego, późniejszego salezjanina i błogosławionego.

Przyszły święty wstąpił do zakonu karmelitańskiego w 1877 roku, w wieku 42 lat. Po złożeniu pierwszych ślubów i odbyciu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie w dniu 15 stycznia 1882 roku. Trzykrotnie sprawował funkcję przeora w Czernej, tyleż razy był przełożonym klasztoru w Wadowicach. Spędził w zakonie 30 lat. Zmarł 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Jan Paweł II kanonizował go 17 listopada 1991 roku w Rzymie.

PODCASTY I GALERIE