Konferencja SNPL: Dialog historyczny to bardzo ważna kwestia w stosunkach polsko-litewskich

Refleksje historyczne są niezbędne, żebyśmy mogli opierając się na analizę tamtych procesów zrozumieć obecną sytuację, która nie jest zbyt optymistyczna - powiedział prezes SNPL prof. Henryk Malewski.

zw.lt
Konferencja SNPL: Dialog historyczny to bardzo ważna kwestia w stosunkach polsko-litewskich

Joanna Bożerodska

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczęła się dzisiaj V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Uczestnicy wydarzenia skupią się na historycznej perspektywie problematyki mniejszości narodowych. List gratulacyjny do uczestników konferencji wystosował prezydent RP Andrzej Duda.

,,Ta konferencja pozwoli lepiej zrozumieć naszą przeszłość, pewne zaszłości, mity i stereotypy, współczesne problemy i zagrożenia, a także spojrzeć w przyszłość. Do czego dążymy, jaki świat chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom” – otwierając konferencję powiedział prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. Henryk Malewski. Jak dodał, jubileusz odzyskania niepodległości pozwala na pewne dygresje i oceny z punktu widzenia dnia dzisiejszego. ,,Refleksje historyczne są niezbędne, żebyśmy mogli opierając się na analizę tamtych procesów zrozumieć obecną sytuację, która nie jest zbyt optymistyczna. Wzrastające napięcie na umownej linii wschód zachód – wojna w Syrii, niestabilna sytuacja na Bliskich i Środkowym Wschodzie, zagrożenia terrorystyczne, Brexit, kryzys świadomości europejskiej” – zaznaczył Malewski.

Zastępca ambasador RP na Litwie Grzegorz Poznański podkreślił w swoim wystąpieniu, że wspólne świętowanie stulecia odrodzenia Polski i Litwy pokazuje, jak wiele łączy oba kraje. Przypomniał również ostatnią wizytę prezydenta RP, Marszałka Sejmu i innych wysokich rangą przedstawicieli władz Polski. ,,Ta konferencja znakomicie się wpisuje w świętowanie niepodległości Polski i Litwy. Jest znakomitym uzupełnieniem świętowania. Dialog historyczny to bardzo ważna kwestia w stosunkach polsko-litewskich i cieszymy się, że środowisko naukowe ten dialog tak mocno rozwija. On jest bardzo pomocny w budowaniu stosunków pomiędzy naszymi krajami” – mówił zastępca ambasador RP Grzegorz Poznański.

Obecna na konferencji dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė dziękowała Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy za zorganizowanie tak ważnego wydarzenia, które ukazuje wspólną przeszłość Litwy i Polski. ,,Łączy nas wspólna historia już niejedno stulecie. Łączą nas również wybitni przedstawiciele kultury, nauki, polityki (…) Tematyka dzisiejszej konferencji potwierdza, że wspólnych tematów jest wiele i są one bardzo ważne” – podkreśliła Montvydaitė.

Program konferencji

PODCASTY I GALERIE