Konferencja sektora gazowego w Wilnie

29 października w Wilnie odbyło się forum biznesowe sektora gazowego, zorganizowane wspólnie przez Ambasadę RP w Wilnie, Estońską Izbę Handlową i Ambasadę Estonii we współpracy z Ambasadą Łotwy. Forum było okazją do spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw i ekspertów administracji rządowej.

zw.lt

Przemówienia wygłosili m. in. wiceminister energetyki Litwy Žydrūnė Juodkienė, wiceminister gospodarki Łotwy Jurijs Spiridonovs, kierownik ds. rynku energii w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji Estonii Jako Reinaste, a także Saulius Bilys, dyrektor generalny operatora litewskiego systemu przesyłu gazu Amber Grid AB, którzy przedstawili sytuację strategiczną na rynku gazu w państwach bałtyckich.

Wśród prelegentów z Polski wystąpili: Robert Aszkiełowicz, Prezes GAS Controls reprezentujący Izbę Gospodarczą Gazownictwa oraz Artur Woźniak, przedstawiciel polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zaprezentowali oni ofertę produktów i usług polskiego przemysłu gazowego oraz polskie doświadczenia w przeprowadzaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym. Dyrektor generalny GET Baltic Haroldas Nausėda, przedstawił zagadnienia rozwoju regionalnego rynku obrotu gazem.

W forum wzięli także udział przedstawiciele administracji rządowej Republiki Litewskiej, placówek dyplomatycznych, litewskich organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Gazownictwa oraz menedżerowie z kilkunastu firm branży paliwowo-energetycznej, chemicznej, budowlanej a także sektora finansowo-inwestycyjnego, dla których seminarium było sposobnością do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej