Konferencja „Pod znakiem Orła i Pogoni”: Naukowcy o współpracy polsko-litewskiej

Ponad 40 naukowców z Uniwersytetu Wileńskiego oraz z różnych ośrodków akademickich w Polsce, Niemieczech i Rosji bierze udział w dwudniowej konferencji pt. „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się w czwartek na wileńskiej Alma Mater.

zw.lt
Konferencja „Pod znakiem Orła i Pogoni”: Naukowcy o współpracy polsko-litewskiej

Fot. Joanna Bożerodska

„Państwa obecność odbieram jako uznanie wobec dokonań i dorobku naszej placówki. Konferencja ma szczególny charakter z uwagi na szereg przypadających w tym roku rocznic: 450-lecie Unii Lubelskiej, 440-lecie założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecie reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Nie można pominąć też jutrzejszego historycznego wydarzenia – pochówku przywódców i uczestników powstania styczniowego” – mówił witając zebranych doc. dr Mirosław Dawlewicz, kierownik Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.

„Współczesna polonistyka wileńska powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego dzięki nieodżałowanemu śp. prof. Algisowi Kalėdzie w 1993 roku. Założyciel i pierwszy kierownik ówczesnej Katedry Filologii Polskiej niestety niespodziewanie odszedł od nas przed paroma laty. Dosłownie przed kilkoma miesiącami pożegnaliśmy prof. Mirosława Skarżyńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego – jako profesor wizytujący wykładał dla naszych studentów” – przypomniał Mirosław Dawlewicz, prosząc zgromadzonych o uczczenie zmarłych kolegów minutą ciszy.

Uczestników konferencji pozdrowiła także ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

„To nadzwyczajny moment, że nasza dzisiejsza konferencja odbywa się w przeddzień pogrzebu powstańców styczniowych, których prochy zostały odnalezione dwa lata temu, a jutro z udziałem najwyższych władz państwowych Litwy i Polski, oraz delegacji z Łotwy, Ukrainy i Białorusi zostaną z czcią pochowane. Z Katedry, przykryte flagami – w tym flagą powstania z Orłem, Pogonią i Archaniołem – zostaną przeniesione na Cmentarz na Rossie” – powiedziała ambasador.

Urszula Doroszewska, Fot. Joanna Bożerodska

„Dzisiaj czcimy powstańców styczniowych jako bohaterów walk o wolność. Ale jest jeszcze jedna historia bardzo ważna dla nas. Po powstaniu styczniowym represje, zmiany społeczne, pozbawienie własności spowodowało zmiany, zaowocowało powstaniem inteligencji – tej właśnie warstwy społecznej, która za swój obowiązek uznała kształcenie narodu w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności za przyszłość tego kraju. To dotyczy i Polski, i Litwy, i Białorusi, i Ukrainy” – wskazała Doroszewska.

„To, o czym mówię, to, że jesteśmy inteligencją, nakłada na nas szczególną odpowiedzialność – odpowiedzialność przed młodzieżą, przed naszym społeczeństwem. Ważną instytucją dla inteligencji polskiej tutaj, w Wilnie, i dla całego środowiska inteligencji litewskiej jest wileńska polonistyka” – podkreśliła ambasador, składając życzenia z okazji 25-lecia placówki.

Ambasador przypomniała, że z okazji 11 listopada prezydent RP Andrzej Duda przyznał wysokie odznaczenia państwowe pracownikom polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Podczas oficjalnego otwarcia konferencji
Złotym Krzyżem Zasługi RP została odznaczona Viktorija Ušinskienė.

Głos zabrała również dziekan Wydziału Filologii Inesa Šeškauskienė. Witając naukowców z Polski, Rosji i Niemiec i życząc pomyślnych obrad, mówiła także o znaczeniu Centrum Polonistycznego dla Uniwersytetu Wileńskiego.

Dr Inesa Šeškauskienė, Fot. Joanna Bożerodska

Na Wydziale Filologii prowadzimy studia 23 języków. Centrum Polonistyczne jest istotną komórką intelektualnego i historycznego dziedzictwa uniwersytetu, ośrodkiem tętniącym życiem i niezawodnym partnerem dla wszystkich osób tu pracujących” – zauważyła Šeškauskienė.

Podczas dwudniowej konferencji jej uczestnicy zamierzają omówić prowadzone badania nad polsko-litewskimi kontaktami naukowymi (językowymi, kulturowymi i literackim, historycznymi) oraz perspektywy ich rozwoju, a także nakreślić nowe możliwości współpracy w dobie zmian programowych na polonistykach na Uniwersytecie Wileńskim oraz na uczelniach wyższych w Polsce.

Poruszane problemy związków polsko-litewskich będą omawiane w aspekcie kulturowo-literackim, lingwistycznym i edukacyjnym. Przewidziane jest wydanie referatów w postaci zbioru studiów.

Współorganizatorem konferencji jest Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE