Konferencja o prawach mniejszości narodowych na Litwie

Założona w 2010 roku w odpowiedzi na przypadki łamania i nadużycia praw człowieka i mniejszości narodowych, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) obchodzi swoje 10-lecie. Z tej okazji organizacja zaprasza ekspertów litewskich i międzynarodowych do dyskusji nt. aktualnej sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

zw.lt
Konferencja o prawach mniejszości narodowych na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Konferencja pt. „Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie w świetle prawa krajowego i międzynarodowego” odbędzie się 26 maja 2021 r. Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią, wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platormie ZOOM, a transmisję konferencji będzie można też śledzić w internecie.

Do udziału w konferencji zapraszani są naukowcy, dyplomaci, politycy, przedstawiciele rządu i instytucji państwowych Republiki Litewskiej, przedstawiciele instytucji unijnych i organizacji pozarządowych, na co dzień prowadządzy prace i badania nad realizacją praw mniejszości narodowych.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:

  • Mniejszości narodowe we współczesnym społeczeństwie litewskim: kwestie społeczne i wyzwania;
  • (Nie)równe szanse dla mniejszości narodowych – dokąd się zwracać w przypadku doświadczenia dyskryminacji;
  • Ewolucja zmian prawnych RL dotyczących pisowni nielitewskich imion i nazwisk;
  • Prawa językowe w UE: teoria i praktyka;
  • Integracja praw zróżnicowanych społeczności i mniejszości w ramach standardów instytucji Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych;
  • Czy są różnice pomiędzy prawami człowieka w przypadku mniejszości a prawami mniejszości narodowych? Perspektywa międzynarodowa;
  • Przepisy prawne dotyczące ochrony mniejszości w Czechach: od teorii do praktyki;

Konferencja zostanie przeprowadzona w języku angielskim oraz litewskim, zapewniając tłumaczenie symultaniczne.

Wydarzenie zostanie uwieńczone wydaniem unikatowej publikacji naukowej (w formacie cyfrowym), będącej podsumowaniem aktualnej sytuacji politycznej i prawnej mniejszości narodowych na Litwie. Na publikację mają się złożyć artykuły, referaty i komentarze uczestników konferencji. Pozycja zostanie przekazana odpowiednim placówkom naukowym, bibliotekom akademickim oraz organizacjom działającym w zakresie mniejszości narodowych.

Aktualne informacje o konferencji są zamieszczane na stronie internetowej EFHR – www.efhr.eu oraz na stronie Facebook’owej organizacji.

W razie pytań bądź chęci udziału w konferencji osoby są proszone o kontakt:

e-mail: [email protected]
tel.: +(370) 691 50 822

PODCASTY I GALERIE