Konferencja naukowa o dwujęzycznych pisarzach polskich i litewskich: Musimy się lepiej poznawać i integrować

"Nowe czasy stawiają przed Litwą i Polską nowe wyzwania. Musimy się lepiej poznawać, musimy się integrować. Razem powinniśmy stawiać czoła współczesności. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie małą cegiełką w budowaniu wspólnego, europejskiego, polsko- litewskiego domu"- podczas otwarcia konferencji we czwartek do zebranych zwrócił się prof. Jarosław Ławski.

Dorota Skoczyk

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Litewscy i polscy pisarze XIX-XXI wieku” została otwarta 12 października w auli Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Jest to perspektywa komparatystyczna w kręgu inspiracji Mickiewicza i Baranauskasa.

Gości konferencji przywitał prof. Andrzej Baranow. „Witam naukowców z Polski, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Już po raz drugi zbieramy się w murach Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, żeby dyskutować na temat twórczości pisarzy dwujęzycznych, polsko-litewskiego bilingwizmu w różnorodnych kontekstach. Dzisiejsze spotkanie odsyła do samych początków nowoczesności, polsko-litewskich związków kulturowych, czołowych postaci tej przestrzeni, Adama Mickiewicza i Antanasa Baranauskasa”- do zebranych podczas otwarcia konferencji zwrócił się prof. Andrzej Baranow, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji.

„Baranauskas jest jednym z pierwszych klasyków literatury litewskiej. Związki intertekstualne łączą dwa wielkie dzieła, „Pana Tadeusza” Mickiewicza i „Borek Oniksztyński” Baranauskasa. Wielonarodowa przeszłość Wielkiego Księstwa Litewskiego z jej tolerancją wobec innego ma w sobie wielką życiodajną siłę. Stąd aktualność Mickiewicza i Baranauskasa. Mam nadzieję, że konferencja pozwoli kreować ciekawe modele bilingwizmu, a nawet po-lingwizmu, co jest nowym zjawiskiem. Po-lingwizm dotyczy ciągle zmiennej, pulsującej, wielokulturowej przestrzeni Litwy i Wilna”- mówił prof. Baranow, pracujący przy Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie.

„Spotykamy się po raz drugi, jednak mamy już plany na trzecią i czwartą wspólną konferencję, myślę że jest to dobry znak na przyszłość. Nowe czasy stawiają przed Litwą i Polską nowe wyzwania. Musimy się lepiej poznawać, musimy się integrować. Razem powinniśmy stawiać czoła współczesności. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie małą cegiełką w budowaniu wspólnego, europejskiego, polsko- litewskiego domu”- do uczestników zwrócił się prof. Jarosław Ławski, przewodniczący Komitetu organizacyjnego konferencji, działający przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Do uczestników zwrócił się również Rektor uniwersytetu i Akademik prof. Algirdas Gaižutis. „Podejście komparatystyczne do badanego tematu, do niezwykle inteligentnych osób , takich jak Mickiewicz i Baranauskas, jest szczególnie ciekawe i inspirujące, a nawet niezbędne w perspektywie współczesnego świata”- powiedział prof. Gaižutis.

„Choć już od dawna Polacy i Litwini mieszkają zupełnie obok siebie, nadal musimy wkładać wysiłek, żeby siebie nawzajem jak najlepiej poznawać. Takie badania i spotkania, zgłębiające zarówno przeszłość, jak i przybliżające pojęcie współczesności, pomagają nam właśnie w poznawaniu siebie nawzajem”- powiedział Dziekan Wydziału Edukacji Humanistycznej prof. Gintautas Kundrotas.

Dwudniowa konferencja będzie odbywała się w gmachu Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz w Muzeum A. Baranauskasa w Oniksztach.

Konferencja ma na celu formowanie spojrzenie na problem wzajemnych kontaktów, interferencji między kulturą litewską i polską, dwujęzyczności w dziełach pisarzy litewskich i polskich. Tradycję Mickiewicza i Baranauskasa traktujemy jako wspólny punkt wyjścia do komparytystycznych badań nad związkami literatury litewskiej i polskiej, a także innych kultur, wchodzących z nimi w związki.

„Dzisiejsza konferencja poruszy szereg tematów, które łączą nasze narody. To jest prawdziwa rola uniwersytetu, który pozwala nam się wzajemnie zrozumieć”- powiedziała ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska. Ambasador wyraziła wdzięczność uniwersytetowi za stworzenie możliwości studiowania polonistyki. „Mam nadzieję że ta polonistyka będzie trwać i się rozwijać, a Ambasada dołoży wszelkich starań, żeby w tym pomóc. Liczę też na dobrą współpracę z Uniwersytetem Edukologicznym”- powiedziała Doroszewska.

Organizatorami konferencji jest Katedra Germanistyki, Romanistyki, Slawistyki i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Biały w Polsce.

Zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia badawcze:
Literatura litewska i polska XIX i XX wieku – ujęcia komparatystyczne.
Bilingwizm w literaturze polskiej i litewskiej od Oświecenia po współczesność.
Tradycja Mickiewicza i Baranauskasa w literaturze polskiej i litewskiej.
Pisarze polscy i litewscy wobec tradycji starolitewskiej i staropolskiej.
Romantyczne i XIX-wieczne korzenie XX- i XXI-wiecznej literatury polskiej i litewskiej.
Zagadnienia recepcji pisarzy litewskich w Polsce i polskich na Litwie.
Kulturowe i historyczne konteksty twórczości pisarzy dwu- i wielojęzycznych.
Problem tożsamości w dokonaniach literackich pisarzy litewskich i polskich.
Obraz człowieka, natury i historii w twórczości pisarzy dwujęzycznych.
Poetyka tekstów pisarzy dwujęzycznych, ich wybory rodzajowe: liryka, proza, dramat.
Zagadnienia konwergencji i interferencji językowej, kulturowej oraz etnicznej u pisarzy dwujęzycznych.
Język litewski i język polski jako środki ekspresji pisarzy dwujęzycznych.
Miejsce pisarzy dwujęzycznych w syntezach literatury narodowej Litwinów i Polaków.
Litewsko-polscy pisarze dwujęzyczni pośród innych kultur i języków.
Język jako temat refleksji pisarzy dwujęzycznych.
Książka, czasopismo, biblioteka jako środowisko i nośnik wielojęzyczności.
Literatura emigracyjna litewska i polska XX wieku wobec problemu wielokulturowości i bilingwizmu.
Lingwistyczne i glottodydaktyczne konteksty badań nad wielokulturowością i bilingwizmem.
Konferencja będzie prowadzona w języku litewskim, polskim, angielskim.

Owocem spotkania będzie między innymi tom pokonferencyjny, który ukaże się w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia–Bialo-stocensia” wydawanej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej