Konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”

8 - 9 października w Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy". Podczas jej obrad głównie na materiale literacko-językowym będą omawiane zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej.

zw.lt
Konferencja naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”

Fot. zw.lt

Konferencja jest zorganizowana przez Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego oraz Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Wezmą w niej udział badacze zagadnień dwujęzycznych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Będą obecni poloniści, lituaniści i bałtyści z wielu znanych uczelni polskich, m. in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, liczna grupa badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku.

W drugim dniu konferencji – 9 października – obrady przeniosą się do Centrum Kultury im. Cz. Miłosza w Szetejniach.

Organizatorzy konferencji serdecznie zapraszają zainteresowane osoby do towarzyszenia obradom naukowym.

PODCASTY I GALERIE