Konferencja miejskiego oddziału ZPL: Jedność w różnorodności

Wzmacnianie polskiej tożsamości na Litwie, budowanie relacji między członkami opartych na wzajemnym szacunku, wspomaganiu i pomocy – te i inne wizje zostały zaprezentowane dzisiaj przez prezesa miejskiego oddziału ZPL Marka Kubiaka podczas obrad sprawozdawczej konferencji.

Ewelina Mokrzecka
Konferencja miejskiego oddziału ZPL: Jedność w różnorodności

Fot. Roman Niedźwiecki

Konferencja sprawozdawcza miejskiego oddziału ZPL odbyła się dzisiaj w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Celem obrad było zatwierdzenie listy delegatów na Główny Zjazd ZPL, który się odbędzie 26 maja, zmiana statutu ZPL m. Wilna oraz wybranie kandydatów do Rady ZPL.

Na samym początku wiceprezes Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz oświadczył, że należy zorganizować wybory nowego prezesa, w przeciwnym razie będzie to naruszeniem statutu. ,,Należy również skreślić punkt zmiany statutu o którym nic nie wiemy i jako takiego nie mamy (miejski oddział ZPL – przyp. red.). Jeżeli dzisiaj nie odbędą się wybory, będzie to naruszenie kwestii formalnych’’ – zwrócił się do komisji mandatowej Trusewicz.

Prezes Marek Kubiak zaznaczył, że sam nie decyduje. ,,W sprawie wyboru prezesa nie otrzymałem żadnego pisma. Pan Trusewicz zadzwonił do mnie w tej sprawie w sobotę późnym wieczorem” – poinformował oraz przedstawił referat sprawozdawczy z działalności miejskiego ZPL z ostatnich miesięcy. Podstawowym jego celem, jak podkreślił, jest stworzenie pozytywnego wizerunku Polaka na Litwie, wzmacnianie polskiej tożsamości na Litwie, ożywienie siedziby oddziału miejskiego, zwiększenie ilości członków i aktywności poprzez realizację projektów.

Andrzej Łuksza z Koła Inicjatyw Innowacyjnych przedstawił przygotowaną wspólnie z Kubiakiem wizję ZPL, w której zawarto następujące punkty: miejsca pamięci narodowej (odszukiwanie i opieka nad miejscami pochówku Polaków zasłużonych; wspomaganie Ambasady RP w tworzeniu ogólnego portalu miejsc pamięci narodowej na Litwie; wykłady i dyskusje o tematyce historycznej, patriotycznej), zdrowie (gimnastyka rehabilitacyjna, wykłady o tematyce sportowej, dyskusje o zdrowym trybie życia), kultura (organizacja koncertów i inicjatyw kulturalnych), sport (sekcja nordic walking, siatkówka, karate); edukacja (biblioteka, szkolenia wideo, praktyki komputerowe).

Obecny na spotkaniu konsul generalny RP Marcin Zieniewicz dziękował miejskiemu ZPL za współpracę. ,,Mają państwo zarząd, który ma bardzo dużo dobrych pomysłów. Myślę, że to są bardzo ciekawe idee, które jak najbardziej wpisują się w działalność państwa polskiego. Oczekujemy na więcej. Michał Mackiewicz prezes ZPL zawsze podkreślał, że siłą Polaków na Litwie jest jedność, ale my podkreślamy, że jest to jedność w różnorodności’’ – zaznaczył polski dyplomata.

Podczas obrad 125 delegatów przegłosowało za potwierdzeniem autentyczności listopadowych wyborów. 8 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosów.

,,Nie wziąłem udziału w głosowaniu, ponieważ to są nieprawne działania. Jako wiceprezes nie mogę doprowadzać do anarchii prawnej. W moim wystąpieniu chodziło o to, żeby wybory znalazły się na porządku dziennym, dlatego, że konferencje sprawozdawczo-wyborcze mają się odbyć we wszystkich oddziałach, zgodnie z uchwałą Rady ZPL. Potwierdzenie wyników poprzednich wyborów nie jest zgodne z prawem. Dzisiaj to prawo zostało złamane. – powiedział po sprawozdawczej konferencji wiceprezes ZPL Edward Trusewicz. Dodał, że ZPL Wilno może działać jeszcze lepiej, ale chodzi o to, żeby nie było żadnych kolizji prawnych.

PODCASTY I GALERIE