Konferencja językowa „Tożsamość na styku kultur”: Jak rozmawia młodzież?

W Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego rozpoczęła się IV międzynarodowa konferencja "Tożsamość na styku kultur". W konferencji wzięło udział 25 uczestników.

Ewelina Knutowicz
Konferencja językowa „Tożsamość na styku kultur”: Jak rozmawia młodzież?

Fot. Ewelina Knutowicz

Na międzynarodową konferencję przybyli goście z Litwy, Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec. Według doc. dr Ireny Masojć, są to kraje regionu, który lączą bardzo podobne problemy. Dla przykładu, Dr Jiří Muryc z Uniwersytetu Ostrawskiego przygotował prezentację na temat tożsamości narodowej Polaków, mieszkających w Czechach.

„Widzimy, że świat bardzo szybko się zmienia. Zachodzą zmiany społeczne, polityczne, kulturowe. Szczególnie to widzimy obserwując najmłodsze pokolenie. To, że wybraliśmy jako podstawowy temat konferencji świadomość młodego pokolenia, oznacza, że przynajmniej częściowo chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym żyje młodzież” – wyjaśnia doc. dr Masojć.

Fot. Ewelina Knutowicz

Z nią się zgadza również doc. dr Henryka Sokołowska. „Szkoły mogą zrobić bardzo wiele, ale nie możemy przełożyć kształcenia języka polskiego wyłącznie na barki polonistów. Trochę martwi mnie fakt braku słownictwa wśród studentów. Często zdarzają się przypadki, w których młodzi często posługują się słownictwem rosyjskim, ale też litewskim. To nie są tylko słowa, ale również układanie zdań. System językowy – to słownictwo i gramatyka. Należy się uczyć języków obcych, ale również należy pamiętać o tym, że wszystkie formy językowe mają być poprawne. Na przykład, wyraz „wirować” jest często używany w kontekście litewskiego słowa „vyrauti” – wyjaśniła portalowi zw.lt doc. dr Henryka Sokołowska.

W imieniu ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza życzenia złożył jego doradca Tomasz Bożerocki. „Warto podkreślić, że tematy, o których zostanie wspomniane w trakcie konferencji, są szczególnie aktualne w czasach globalizacji. W danym kontekście Wileńszczyzna zawsze była regionem wielokulturowym, które samodzielnie tworzyło tożsamość kulturową” – podkreślił Bożerocki.

Fot. Ewelina Knutowicz

Dr Barbara Stankiewicz, doradca ministra oświaty, podkreśliła, że w dzisiejszych czasach język odgrywa szczególne znaczenie w tworzeniu tożsamości człowieka. „Język – to nie tylko lingwistyka. Język to sposób poznania stosunku do innych kultur i do innej osoby. Dzisiaj chodzi nam nie tylko o to, jak zachować tę tożsamość, ale również jak w ogóle ją określić” – wyjaśnia dr Stankiewicz.

Na otwarciu konferencji była obecna również Konsul Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec. „Ogromnie cieszymy się, że Centrum Edukacji na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie zorganizował taką konferencję. Jest ona odpowiedzią na pewne potrzeby. Tematyka tożsamości jest bardzo złożona, ale niezwykle istotna. Mamy nadzieję, że badania naukowców doprowadzą do rozwiązań praktycznych” – powiedziała Szmalec.

Fot. Ewelina Knutowicz

Zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie Paweł Krupka podkreślił, że w kontekście prac badaczy językowych bardzo istotnym aspektem jest strona praktyczna. „Najważniejszy styk kultur – to styk kultur lokalnych z globalizacją. Naszym obowiązkiem jest dzielenie się wynikami badań nie tylko ze wspólnotą akademicką, ale również z przestrzenią publiczną. Musimy się nauczyć komunikować z szerszą publicznością” – wyjaśnia Krupka.

Fot. Ewelina Knutowicz

Pierwszą prezentację „Stan edukacji mniejszości narodowych na Litwie” na konferencji wygłosiła dyrektor Litewskiego Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė. Podkreśliła w niej, że dzisiejsza młodzież bardzo często w mowie potocznej używa języka rosyjskiego, co ma negatywny wpływ na przestrzeganie języka ojczystego m.in. przez Polaków mieszkających na Litwie. Bardzo wielkim problemem są również skróty, często używane we współczesnej mowie.

Fot. Ewelina Knutowicz

Konferencja została zfinansowana przez Litewski Departament Mniejszości Narodowych oraz Ambasadę RP w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE