Konferencja historyczna „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”

Polsko-Litewska Izba Handlowa oraz Instytut Historii Litwy zapraszają na konferencję historyczną „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski", która się odbędzie 12 października, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej biblioteki im. Martynasa Mażvydasa w Wilnie, na V piętrze, w sali nr 501.

zw.lt
Konferencja historyczna „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”

Fot. Joanna Bożerodska

Program:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00 Powitalne przemówienie przedstawiciela Ambasady RP w Wilnie, Prezesa Zarządu Polsko Litewskiej Izby Handlowej dr Roberta Juodki oraz Dyrektora Instytutu Historii Litwy prof. dr hab. Alvydasa Nikžentaitisa.

11.00-12.00 Pierwszy panel “Co się zmieniło w interpretacji dawnej historii?” Dyskusję prowadzą prof. Michał Kopczyński, prof. Andrzej Zakrzewski, prof. Alfredas Bumblauskas, dr. Gintautas Sliesoriūnas. Moderator prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis.

12.00 -13.00 Przerwa na kawę

13.00 – 14.00 Drugi panel „Konfrontacje z historią i pamięcią XX wieku”. Dyskutują dr. Robert Kostro, hab. dr Krzysztof Buchowski, doc. dr Andrzej Pukszto. Moderator dr Algimantas Kasparavičius.

14.00 – 15.00 Trzeci panel „Co dalej? Przykłady współpracy polsko-niemieckiej i niemiecko-francuskiej”. Dyskutują prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Michał Kopczyński, dr. Dominik Pick. Moderator doc. dr Aurimas Švedas.

15.00 – 15.30 Podsumowanie. Moderator Virginijus Savukynas

Partner: Ambasada RP na Litwie

Patronat medialny: Kurier Wileński, Radio Znad Wilii, portal zw.lt, Wilnoteka

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.

PODCASTY I GALERIE