Konferencja dyrektorów placówek oświatowych – o osiągnięciach, perspektywach i wyzwaniach

W piątek w Gimnazjum w Mickunach odbyła się konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego, na której dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w zakresie szkolnictwa rejonu, przedstawiono wyniki poprzedniego roku, a także omówiono priorytety i zadania na kolejny rok szkolny.

vrsa.lt
Konferencja dyrektorów placówek oświatowych – o osiągnięciach, perspektywach i wyzwaniach

Fot. VRSA

„Przede wszystkim chciałabym wszystkim podziękować za pracę” – zwróciła się do zebranych mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. „Wy część swojego życia poświęcacie innym ludziom. Wychowujecie nasze młodsze pokolenie, przekazujecie nie tylko swoją wiedzę, ale także uczycie kochać drugiego człowieka, kochać, poznawać siebie, pomagać bliskiej osobie” – powiedziała mer.

W swoim przemówieniu poruszyła także kwestię wyzwań powstałych podczas pandemii: „Żyjemy w niezwykłym czasie. Ten trudny okres pandemii zmienił nasze życie i choć to jeszcze nie wszystko, wiem, że jesteśmy skupieni i wspólnie sprostamy wszystkim wyzwaniom” – podsumowała mer.

Witając uczestników konferencji, zastępca dyrektora administracji Albert Narwojsz zapewnił kierowników placówek oświatowych, że Samorząd będzie nadal dokładać wszelkich starań, aby proces uczenia się przebiegał sprawnie i bezpiecznie. „Edukacja była i pozostaje dla nas priorytetem. Dołożymy wszelkich starań, aby nauczyciele, uczniowie i ich rodzice czuli nasze wsparcie” – powiedział A. Narwojsz.

Kierownik Wydziału Oświaty Sofia Segen przedstawiła przegląd procesu kształcenia w roku szkolnym 2019–2020 oraz kierunki działań na rok szkolny 2020–2021. Rozmawiano o sieci placówek oświatowych, finansowaniu, liczbie uczniów, osiągnięciach uczniów w poprzednim roku szkolnym, wynikach egzaminów maturalnych i wstąpieniach na wyższe uczelnie.

Sprawozdaniami ze swojej pracy podzielili się również przedstawiciele Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego. Mówili też o planach na lata 2020-2021. Przedstawicielka Państwowej Służby Żywnościowej i Weterynaryjnej, zwracając się do zgromadzonych dyrektorów placówek oświatowych, akcentowała, jak należy bezpiecznie organizować żywienie dzieci w placówkach oświatowych podczas trwającej pandemii COVID-19. Z kolei dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz przedstawił referat o wzmocnieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rejonie wileńskim.

Na zakończenie konferencji, kierownik Wydziału Planowania Budżetu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Marina Symonowicz przedstawiła dyrektorom placówek oświatowych najnowsze kwestie finansowe w dziedzinie edukacji.

PODCASTY I GALERIE