Kończy się nabór do przedszkoli w Wilnie

Kończy się formowanie grup w wileńskich żłobkach i przedszkolach. Samorząd zapowiada, że do końca bieżącego tygodnia do placówek wychowaczych zostanie przyjętych 5250 dzieci, a do końca roku – 6630.

zw.lt
Kończy się nabór do przedszkoli w Wilnie

Fot. zw.lt

Część rodziców już otrzymała powiadomienia drogą mailową z informacją, do jakiego przedszkola trafiło ich dziecko. Dodatkowo rodzice będą informowani poprzez wiadomości SMS. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do placówki, trzeba dostarczyć niezbędne dokumenty do przedszkola do 1 sierpnia. Wymagane dokumenty to akt urodzenia, dokument tożsamości i kopie tych dokumentów, zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie z miejsca pracy rodziców potwierdzające, że zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania w Wilnie.

Co roku na listy przedszkolne nie trafiają setki dzieci. Przedstawiciele samorządu uspokajają, że statystycznie przed rozpoczęciem roku szkolnego około 300 osób rezygnuje z miejsca w przedszkolu – na ich miejsce mogą trafić ci, którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym naborze. Poza tym do końca bieżącego roku planowane jest utworzenie 1380 miejsc w grupach przedszkolnych – dzięki optymizacji pomieszczeń, remontom i założeniu nowych przedszkoli.

PODCASTY I GALERIE