Końcowe Eliminacje do XXVIII Olimpiady Języka Polskiego

Końcowe Eliminacje do XXVIII Olimpiady Języka Polskiego odbyły się na Uniwersytecie Wileńskim.

Brenda Mazur
Końcowe Eliminacje do XXVIII Olimpiady Języka Polskiego

„W ciągu dwóch dni mieliśmy przyjemność czytania oraz wysłuchiwania odpowiedzi uczestników olimpiady. (…) Były bardzo dobre wypowiedzi. Zarówno ustne, jak i pisemne. (…) Jestem godna podziwu dla wszystkich uczestników, bo każdy z nas wie, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, jak wiele trzeba tomów literatury przeczytać, aby przygotować się do olimpiady z języka ojczystego” – podkreślali członkowie komisji pod przewodnictwem doc. Teresy Dalewskiej.

PODCASTY I GALERIE