Koncert „Wszystkie drogi prowadzą do Wilna”

W środę w wileńskim Pałacu Władców odbył się pierwszy koncert z cyklu „Wielkie Księstwo Litewskie - wszystkie drogi prowadzą do Wilna”, zorganizowanego przez Królewski Związek Szlachty Litewskiej. Jego celem jest prezentacja wielonarodowego dziedzictwa literackiego i artystycznego ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Program koncertu obejmował recytacje utworów J. Słowackiego, J. I. Kraszewskiego w oryginale i przekładach litewskich oraz J. Vaičiūnaitė. Utwory instrumentalne M. K. Ogińskiego, J. Pachelbela, W. Kodruszewicza i K. M. Čiurlionisa zagrają pianiści Sonata Deveiktytė-Zubovienė i Rokas Zubovas. Dawne polskie pieśni oraz współczesne kompozycje do wierszy polskich poetów romantycznych zabrzmiały w wykonaniu Anny Kurpińskiej, a pieśni kompozytorów białoruskich w wykonaniu W. Cirkunowicza.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej