Koncert Folk Vibes w Artistai

Znany polski zespół modern folkowy z Wileńszczyzny Folk Vibes miał autorski koncert w klubie Artistai. Zespół wspomogli przyjaciele Justė Sakalytė, Ignas Juzokas oraz  Aušrinė Ulinskaitė. Zespół Folk Vibes powstał w 2014 roku w Wilnie z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Zespół poszukuje nowych form przekazu artystycznego, aranżując pieśni regionalne Wileńszczyzny, Litwy i Polski i podejmując próbę uwspółcześnienia opracowywanych utworów. Folk Vibes chętnie bierze udział w projektach, konkursach i festiwalach, często o zasięgu międzynarodowym.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej