Komołowski ponownie wybrany na prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W dniach 6–7 lutego 2016 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska''
Komołowski ponownie wybrany na prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Fot. Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska''

Walne Zebranie Delegatów, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozpatrzyło sprawozdania Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w latach 2012- 2016, a ustępującym władzom udzieliło absolutorium.

Delegaci dokonali również wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Longin Komołowski ponownie został wybrany Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Członkami Rady Krajowej zostali:

ARCISZEWSKI CEZARY
BALA ADAM
BŁASZCZYK HENRYK
BOGUCKA AGNIESZKA
DĘBOWSKI WOJCIECH
DZWONKOWSKI ROMAN
FALFUS JACEK
FRĄCZEK MARIUSZ
GAJDA STEFAN
GAŁĄZKA HANKA
GŁOWIŃSKI TOMASZ
HLEBOWICZ ADAM
JARASZEK JAN
KONOPCZYŃSKI MAREK
KORSAK JAN
KOSICKA ANNA
KOWALCZYK HENRYK
KOŹLAKIEWICZ MIROSŁAW
KRAJEWSKI JAROSŁAW
MODZELEWSKI ANDRZEJ
MROZOWSKI PIOTR
MYSZKOWSKI JERZY
NABRDALIK HALINA
OSTROUCH JERZY
PRZYBYTEK DARIUSZ
RYBCZYŃSKI WITOLD
RYBICKI CZESŁAW
RYTEL KONRAD
SIENKIEWICZ JAN
SOCHA ALEKSANDER
STRUTYŃSKI WŁADYSŁAW
ŚLUSAREK ALEKSANDRA
WIATR KAZIMIERZ
WYSZYŃSKI ROBERT.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli:

CEKIERA ADAM
JAWOROWSKI SEBASTIAN
KWAS DARIUSZ
ŁUGIEWICZ WIESŁAW
OJOWSKI PIOTR.

Następujące osoby zostały członkami Krajowego Sądu Koleżeńskiego:

GAJEWSKI JAN
KOREŚ DANIEL
MAJCHERSKI CEZARY
PIEGUTKOWSKI ANDRZEJ STEFAN
WARDAWY KRZYSZTOF.

Przyjęto również zmiany w Statusie oraz określono główne kierunki działań Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

PODCASTY I GALERIE