Komitet Opieki nad Starą Rossą spotkał się z przyjaciółmi

1 kwietnia bieżącego roku w miłej atmosferze w kawiarni Domu Kultury Polskiej w Wilnie „Pan Tadeusz“ odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą z przyjaciółmi i z tymi, którzy pomogli w wydaniu książki poświęconej 25-leciu działalności komitetu.

zw.lt
Komitet Opieki nad Starą Rossą spotkał się z przyjaciółmi

Prezes Alicja Klimaszewska serdecznie podziękowała osobom zaangażowanym w wydanie tej publikacji. Podkreśliła, że to dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zostały zrealizowane marzenie.

Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Czesławy Osipowicz, polonistki Gimnazjum im. Jana Pawła II, która bezinteresownie dokonała adiustacji tekstu, Dariusza Lewickiego – za pomoc w gromadzeniu materiałów i zdjęć. Wyrazy uznania za rzetelną pracę i piękne opracowanie graficzne skierowane były do Sławomira Subotowicza i Krystyny Ruczyńskiej, która pracowała nad korektą.

Wszyscy obecni otrzymali książkę z wyrazami podziękowania za wpieranie działalności SKOnSR.

PODCASTY I GALERIE