Komitet Opieki nad Starą Rossą solidaryzuje się Białorusinami

Członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na czele z prezesem Dariuszem Żybortem i prezesem honorowym Alicją Marią Klimaszewską solidaryzują się z narodem białoruskim w dążeniach wolnościowych Białorusinów.

zw.lt
Komitet Opieki nad Starą Rossą solidaryzuje się Białorusinami

fot. SKOSR

Już ponad trzydzieści lat mamy wolne i demokratyczne państwo na Litwie. Dla młodego pokolenia trudno nawet wyobrazić, że to, co się dzieje obecnie w sąsiednim państwie na Białorusi jest rzeczywistością. Naród białoruski już od dawna torował drogę do wolności, tylko wszystkie aspiracje były tłumione jeszcze w zalążku. Te dążenia wolnościowe były dobrze widoczne podczas pochówku powstańców styczniowych w kaplicy na cmentarzu na Rossie w listopadzie 2019 roku. Wtedy większość flag było białoruskich. Białorusini nie mogli otwarcie demonstrować swoje poglądy na Białorusi, więc demonstrowali to na Litwie.

Obecnie, kiedy stanęli do otwartej walki o Niepodległość, nastąpiła represja ze strony władzy białoruskiej. Nie tylko Białorusini, ale także Polacy na Białorusi cierpią i są prześladowani za chęć mieszkania w wolnym państwie. Mówimy stanowczo – jesteśmy przeciwni przejawom agresji i dręczeniu naszych rodaków oraz Białorusinów! Wspieramy ich w walce o sprawiedliwość, wolne, demokratyczne państwo.

SKOnSR

PODCASTY I GALERIE