Komitet Opieki nad Starą Rossą: Jak nabyć cegiełki na wsparcie Rossy

26 lipca bieżącego roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą z przewodnikami i osobami zainteresowanymi wileńską Rossą. Podczas zebrania Komitet opowiedział przybyłym o pracach restauracyjno-konserwatorskich prowadzonych na cmentarzu przez Samorząd Miasta Wilna, a także poinformował, że dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydrukowano 20 tys. cegiełek.

zw.lt
Komitet Opieki nad Starą Rossą: Jak nabyć cegiełki na wsparcie Rossy

Fot. Joanna Bożerodska

Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przekazany na kolejne prace restauratorskie na Rossie. Cegiełki wśród wilnian, turystów z Polski i innych darczyńców mogą rozpowszechniać przewodnicy lub inne zainteresowane osoby. W dobie obecnej cegiełki już promują: Alina Balcziuniene, Barbara Dajnowicz, Mirosława Naganowicz, Franciszek Rutkowski, Katarzyna Kordecka, Beata Antonienko, Halina Kołmyk, Alina Obolewicz, Terenia Dzikiewicz i Dariusz Lewicki.

DRODZY WILNIANIE I PRZEWODNICY!

W sprawie nabycia cegiełek do rozpowszechniania prosimy przede wszystkim zwracać się do członka SKOnSR Tereni Dzikiewicz (+370 603 44257 / terenia5@tlen.pl) lub do prezesa komitetu Dariusza Żyborta, który posiada gabinet stomatologiczny w budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Przewodnicy dodatkowo otrzymają legitymację SKOnSR. Warto nadmienić, że inne cegiełki i legitymacje, uprawniające do promowania akcji Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, bez pieczątki oraz zgody SKOnSR są niedozwolone i naruszają prawa autorskie.

PODCASTY I GALERIE