Kolejny przetarg na uporządkowanie Góry Giedymina

Litewskie Muzeum Narodowe ponownie ogłosiło przetarg na wykonawcę uporządkowania Góry Giedymina w Wilnie.

zw.lt
Kolejny przetarg na uporządkowanie Góry Giedymina

Fot. BNS/Lukas Balandis

Zwycięzca przetargu będzie musiał przygotować projekt uporządkowania południowo-wschodniej części skarpy w ciągu dziewięciu miesięcy od podpisania umowy. W ciągu kolejnych 15 miesięcy kolejny projekt na pozostałą część wzgórza.

Zdaniem ekspertów, priorytetem jest uporządkowanie południowo-wschodniej części wzgórza ze względu na jej złożoność. ,,Obecnie południowo-wschodnie zbocze wzgórza jest wypełnione gruzem i wzmocnione siatką aż do muru obronnego” – mówi Vytautas Račkauskas, geolog z Litewskiego Muzeum Narodowego.

Południowo-wschodnia część wzgórza Giedymina, podobnie jak cała góra, jest wciąż monitorowana. Do tej pory nie odnotowano żadnych znaczących wahań.

Koszty przygotowania projektu i usług będą zależały od ofert biorących udział w konkursie, ale nie przekroczą 2,1 mln. euro. To drugi przetarg na renowację Góry Giedymina. Na ogłoszony w ubiegłym roku nikt się nie zgłosił.

PODCASTY I GALERIE