Kolejne spotkanie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”

W czwartek (14 listopada) odbyło się kolejne zebranie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”. W obradach wziął udział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

zw.lt
Kolejne spotkanie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”

Fot. BFL/Lauris Viksne

Podstawowym tematem obrad była kwestia współpracy z litewskimi instytucjami państwowymi zajmującymi się wspieraniem środków masowego przekazu. Omówiono również wyniki konferencji „Polskie media na Wschodzie”, jaka odbyła się we wrześniu br. w Senacie RP oraz kwestie organizacyjne Zrzeszenia.

Zrzeszenie „Media Polskie na Litwie” zostało powołane w maju br. Nowa polska organizacja łączy redakcje czołowych polskich mediów na Litwie, mianowicie: Album Wileńskie, Kurier Wileński, Magazyn Wileński, Nasza Gazeta, Portal L24, Radio Znad Wilii, miesięcznik Spotkania, Tygodnik Wileńszczyzny, Wilnoteka.

PODCASTY I GALERIE