Kolejne spotkanie w sprawie polskich podręczników na Litwie

W Centrum Rozwoju Edukacji (Ugdymo plėtotės centras) przy MOiN Litwy (7 marca), na zaproszenie p. o. dyrektora Centrum R.Totoraitisa odbyła się narada w kwestii omówienia możliwości przygotowania podręczników do nauki języka ojczystego polskiego dla szkół, w których nauczanie jest prowadzone w języku mniejszości narodowych.

zw.lt
Kolejne spotkanie w sprawie polskich podręczników na Litwie

Fot. Roman Niedźwiecki

Obecni na spotkaniu przedstawiciele: Wydziału Konsularnego Ambasady RP, Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Centrum języka i kultury polskiej, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Stowarzyszenia Polonistów, kółka metodycznego nauczycieli klas początkowych miasta Wilna omówili przebieg przygotowań do zaopatrzenia szkół polskich w podręczniki do nauki języka polskiego.

Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów

„Uzgodniono kolejne etapy działań, które zapoczątkuje sprowadzenie z Polski kilku egzemplarzy wybranych podręczników do języka polskiego dla szkoły początkowej, podstawowej oraz gimnazjum oraz przekazanie ich do oceny dla powołanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji, ekspertów – nauczycieli praktyków ze szkół oraz wykładowców katedry polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Po dokładnym przeanalizowaniu dostarczonych edycji podręcznikowych i zbadaniu możliwości ich zaadaptowania na potrzeby szkół polskich na Litwie określi się jaki suplement do takiego podręcznika należałoby przygotować” – poinformowała w specjalnym oświadczeniu Macierz Szkolna.

Dyskusja o podręcznikach w PKD: Nie można tu ustąpić

„Zebrani podkreślili wolę szybkich rozwiązań kwestii zaopatrzenia w nowoczesne podręczniki do nauki języka ojczystego dla uczniów ze szkół polskich na Litwie” – zapewniła Macierz Szkolna.

PODCASTY I GALERIE