Kolejne społeczne sprzątanie Zułowa

Po raz kolejny mieszkańcy Wileńszczyzny skrzyknęli się na Facebooku i zorganizowali poświąteczne sprzątanie Zułowa. Dzisiaj do grupy Polaków dołączył litewski tłumacz Józefa Mackiewicza Leonardas Vilkas, który z Wilna przybył do Zułowa na rowerze z flagami Polski i Litwy.

zw.lt
Kolejne społeczne sprzątanie Zułowa

Fot. Mirosław Juchniewicz

„Do patriotów wszystkich maści.
Skończyły się głośne śpiewania hymnów, wygasły drogie znicze i ucichają spory – kto przyniósł większy wianek i o której godzinie.
Czas posprzątać po imprezie” – zachęcali na Facebooku organizatorzy wydarzenia „Bal, Bal i po Balu… Zułów woła”.

Na sprzątanie stawili się przedsiębiorca i działacz społeczny Dariusz Litwinowicz wraz z żoną Jolantą, który był głównym organizatorem sprzątania, przewodniczka i członkini Polskiego Klubu Dyskusyjnego Alina Obolewicz, dyrektor Radia „Znad Wilii” Mirosław Juchniewicz, Marek Limanowski oraz wspomniany Leonardas Vilkas.

„Przyjechaliśmy posprzątać po święcie, ale na pewno przyjedziemy tu jeszcze raz przed urodzinami marszałka, czyli przed 5 grudnia” – poinformował zw.lt Dariusz Litwinowicz.

„Musimy czcić miejsce urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Bo dzięki Piłsudskiemu Litwa i Polska na pewien czas odzyskały niepodległość” – dodał Vilkas.

Pod koniec lipca br. Zarząd Główny ZPL wydał oświadczenie w którym napisano: „Ostatnio podejmowane czynności szkalowania i izolowania Zarządu Głównego ZPL od podejmowania decyzji i działań, czynią dalsze kontynuowanie prac i realizowanie planów w Zułowie praktycznie niemożliwymi. Nie są realizowane również zaplanowane inicjatywy dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, z którym to miejsce ma szczególną więź. W takiej sytuacji biało-czerwone flagi – symbolizujące jubileuszowy rok – zostały ściągnięte z masztów”. W komunikacie organizacji zaapelowano również, aby turyści nie odwiedzali Zułów, ponieważ „teren nie jest gotowy do przyjęcia gości”. Później prezes ZPL Michał Mackiewicz mówił, że nie wyklucza sprzedania działki.

Działania podjęte przez Zarząd Główny ZPL albo ich brak sprawił, że w sierpniu mieszkańcy Wileńszczyzny skrzyknęli się w internecie. W przeddzień planowanej przez społeczników akcji, Zułów odwiedzili przedstawiciele ZPL z Michałem Mackiewiczem na czele, którzy uporządkowali teren. Następnego dnia, niezrzeszeni w żadną organizację wilniucy, uporządkowali ogromną rabatę, zasadzili tysiąc biało-czerwonych kwiatów.

Społecznicy również zorganizowali sprzątanie przed 11 listopada. Do których dołączyli się nauczyciele z Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu, wspólnie z prezes ZPL rejonu święcianskiego Anną Łastowską. ,,Czujemy odpowiedzialność za to miejsce. Przez wiele lat o Zułów troszczyła się była prezes, pani Irena Bejnar. Teraz musimy się tym zająć, bo kto jak nie my? Jesteśmy jednak najbliżej” – powiedziała dla zw.lt prezes.

PODCASTY I GALERIE