Kolejne nowe przedszkola w Wilnie

W dzielnicy Wirszuliszki zostanie otwarte nowe przedszkole, które znajdować się będzie w pomieszczeniu byłego Gimnazjum im. Szaloma Aleichma. Gimnazjum zostało ostatnio przeniesione na Zwierzyniec.

zw.lt
Kolejne nowe przedszkola w Wilnie

Fot. Antoni Radczenko

Do przedszkola Gousnis będzie mogło uczęszczać 240 dzieci, tyle samo, ile ostatnio uczęszcza do nowo otwartego przedszkola w Santaryszkach.

Jeszcze w tym roku w Wilnie zostaną otwarte trzy nowe przedszkola: w Żyrmunach, na Antokolu i w Poszyłajciach. Przedszkola mają być zbudowane również w Zameczku, Visoriai i Balsiai. Dwa prywatne przedszkola zostaną otwarte na Antokolu i w Burbiszkach.

PODCASTY I GALERIE