Kolejna edycja projektu ”Sortuję odpady – chronię przyrodę“

Od września w placówkach wychowania przedszkolnego i początkowego w Wilnie, rejonach wileńskim, solecznickim i święciańskim startuje projekt edukacyjny ''Sortuję odpady – chronię przyrodę“.

zw.lt
Kolejna edycja projektu ”Sortuję odpady – chronię przyrodę“

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W szkołach i przedszkolach będą się odbywały pogadanki o sortowaniu powstających w gospodarstwach domowych odpadach, wyświetlane będą filmy animowane ilustrujące korzyści płynące z przetwarzania odpadów.

Od września do listopada organizacja pożytku publicznego Problemu sprendimo centras zamierza odwiedzić 30 szkół i przedszkoli w regionie wileńskim. W trakcie zadań edukacyjnych dzieci w formie zabawy będą się m. in. uczyły sortowania odpadów. Szkoły i przedszkola chętne do udziału w projekcie już teraz mogą się rejestrować na adres poczty elektronicznej [email protected] lub pod numerem telefonu 8-603-38-430.

Projekt ”Sortuję odpady – chronię przyrodę“ realizowany jest na Litwie od 2013 roku. W ciągu tego okresu wzięło w nim udział ponad 30 000 dzieci.

PODCASTY I GALERIE