Kolejna edycja konkursu krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza VI Konkurs Krasomówczy "Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę".

zw.lt
Kolejna edycja konkursu krasomówczego „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”

Fot. Joanna Bożerodska

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w dwu grupach wiekowych (młodzież szkolna oraz dorośli). W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2015 i 2016 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.

Czas wystąpienia 10-15 minut.

Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
ciekawe ujęcie tematu,
spójność wypowiedzi,
sugestywność wypowiedzi,
jasność i logiczność formułowania myśli,
poprawność językową,
bogactwo języka,
kontakt ze słuchaczami.

Prezentacja przemówień odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 6 grudnia 2017 r. na adres: krasomowczy.leu@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. telefon kontaktowy i e-mail.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się w dniu 25 listopada 2017 r. w godz. 10.00- 14.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501. Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do dnia 23 listopada na adres: krasomowczy.leu@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

PODCASTY I GALERIE