Klimaszewska: Rossa jest najwłaściwszym miejscem na ponowny pochówek powstańców

Z okazji 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Wielkim Księstwie Litewskim w niedzielę w wileńskim kościele p.w. Ducha Świętego odprawiono mszę świętą intencji przywódców powstania Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, a także powstańców weteranów spoczywających na Starej Rossie.

zw.lt
Klimaszewska: Rossa jest najwłaściwszym miejscem na ponowny pochówek powstańców

Fot. Roman Niedźwiecki

Na Starej Rossie jest ponad 30 grobów powstańczych. Spoczywa tu jeden z przywódców postania Aleksander Oskierko, a także księża Seweryn Ryszard Mikutowicz i Walerian Różycki, którzy za wspieranie powstania i powstańców kilkadziesiąt lat spędzili na Syberii.

Stara Rossa jest rozważna też jako miejsce pochówku odnalezionych na wileńskiej Górze Zamkowej szczątków powstańców styczniowych, wśród których najpewniej są Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski.

„Rossa jest najwłaściwszym miejscem na ponowny pochówek powstańców” – uważa Alicja Klimaszewska. Wskazuje, że „jest to cmentarz reprezentacyjny” i że „spoczęliby wśród swoich współtowarzyszy”.

Rozważane są dwa miejsca pochówku na Rosie: w głównej kaplicy cmentarnej bądź obok kaplicy. W społecznej dyskusji na Litwie mówi się też o możliwości pochówku na wileńskim Cmentarzu Bernardyńskim, gdzie również są groby powstańcze, Cementarzu Antokolskim, w Katedrze Wileńskiej, a także na Górze Zamkowej, gdzie szczątki zostały odnalezione.

W sprawie ponownego pochówku powstańców na Litwie została powołana rządowa komisja, ale decyzja jeszcze nie zapadła.

„Decyzja w sprawie ponownego pochówku zapadnie, gdy będziemy mieli pewność, że odnaleźliśmy szczątki przywódców powstania Sierakowskiego i Kali nowskiego” – powiedział Evaldas Stankeviczius, doradca minier kultury.

Zakłada się, że uroczystości pogrzebowe odbędą się wiosną przyszłego roku.

PODCASTY I GALERIE