Kirkilas o uchwale Sejmu RP: Takie oświadczenia nie przyczyniają się do poprawy stosunków

Polscy posłowie nie przeanalizowali sytuacji polskiej oświaty na Litwie, komentując przyjętą przez polski Sejm uchwałę ws. edukacji polskiej na Litwie, oświadczył szef sejmowego Komitetu ds. europejskich Gediminas Kirkilas.

BNS
Kirkilas o uchwale Sejmu RP: Takie oświadczenia nie przyczyniają się do poprawy stosunków

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

,,Prawdopodobnie tej kwestii nawet nie przeanalizowano, ponieważ nie przedstawiono żadnych konkretów ze wskazaniem, co jest nie tak” – agencji BNS powiedział Kirkilas, który jest również przewodniczącym  Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Jak dodał, takie oświadczenia nie przyczyniają się do poprawy stosunków.

W piątek Sejm RP niemal jednogłośnie przyjął uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie ograniczaniem dostępu do edukacji w języku polskim Polakom mieszkającym na Litwie.

W uchwale zwrócono uwagę, że w ostatnich miesiącach miały miejsce protesty w polskich szkołach na Litwie. „To kolejny dramatyczny przejaw determinacji mniejszości polskiej dążącej do zachowania tożsamości, języka i kultury” – podkreślono.

Zaznaczono, że Polska i Litwa mają wspólną, wielowiekową historię. „Obliguje nas ona do wzajemnego poszanowania w sferze politycznej, społecznej i kulturalnej. Oba państwa są dzisiaj członkami Rady Europy, UE i NATO – organizacji stojących na straży integralności państwowej i praw mniejszości narodowych, takich jak: etniczna tożsamość, język, kultura i oświata” – napisano.

PODCASTY I GALERIE