Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyło w Forum Regionów 2022

Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko wraz z kierownikami samorządów kraju, 8 września w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła w corocznym Forum Regionów, zainicjowanym przez prezydenta Gitanasa Nausėdę.

vrsa.lt
Kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyło w Forum Regionów 2022

fot. Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej/ Robertas Dačkus

Tematyka forum regionów w br. miało na celu omówienie najważniejszych zagadnień polityki regionalnej i rozwoju samorządności. Podczas pierwszej części czwartej sesji tematycznej podkreślono rozwój i znaczenie transportu publicznego, zwiększając jego atrakcyjność, przedstawiciele samorządów dzielili się dobrymi praktykami.

Prezydent Gitanas Nausėda, witając uczestników oficjalnej części Forum Regionów, podkreślił wagę równomiernego rozwoju regionów Litwy. Przywódca państwa wyraził poparcie dla tych samorządów (w tym rejonu wileńskiego), które nie zgadzają się z trwającą reorganizacją sieci szkół. Według słów Prezydenta, obserwowane od dłuższego czasu malejące osiągnięcia litewskiej młodzieży szkolnej nie napawają optymizmem. W wielu szkołach coraz bardziej brakuje nauczycieli i kierowników. Od kilku lat trwają spory dotyczące reorganizacji sieci szkół. „Gotowość ministerstwa do wysłuchania argumentów przed podjęciem decyzji o losie konkretnych szkół rodzi coraz więcej pytań dla samorządów i społeczności.  Nie tylko przyszłość wsi i miasteczek, ale także dobro niektórych dzieci jest czasem zbyt lekko poświęcane abstrakcyjnym zasadom. Brakuje długofalowej zrównoważonej strategii i przyszłościowych rozwiązań związanych z wizją wzmocnienia i rozwoju regionalnego” – powiedział prezydent. Ze względu na zmienione przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu normy prawne, Samorząd Rejonu Wileńskiego nie może kompletować 11-12 klas nawet w 8 gimnazjach, co zagraża ich przetrwaniu.

Prezes Związku Samorządów Litwy przedstawił monitoring realizacji postanowień memorandum o samodzielności samorządów, podpisanego przez partie polityczne w 2020 roku.

Podczas forum rozmawiano o rozwoju regionów, problemie różnic regionalnych, środkach i możliwościach promowania zatrudnienia, wzmacnianiu samodzielności finansowej samorządów, zrównoważonych długach samorządów, przywłaszczaniu i zarządzaniu inwestycjami oraz wyzwaniach energetycznych związanych z dobrobytem mieszkańców. Po części oficjalnej przedstawiciele parlamentu i samorządów wzięli udział w dyskusjach, podczas których podzielili się spostrzeżeniami na temat tworzenia parków paneli słonecznych. Z inicjatywy mer samorządu rejonu wileńskiego Marii Rekść odbyło się kilka obrad na ten temat, w celu poszukiwania sposobów na zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców w związku z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej.

Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z innymi samorządami kraju stale podkreśla potrzebę stworzenia efektywnej polityki regionalnej opartej na samodzielności regionalnej i konstruktywnej jej realizacji.

PODCASTY I GALERIE