Karta Polaka: Obywatelstwo RP i pomoc finansowa

W maju br. Sejm RP przyjął poprawki do Ustawy o Karcie Polaka. Dzięki zmianom posiadacz Karty Polaka może łatwiej otrzymać polskie obywatelstwo i uzyskać pomoc finansową. Poprawki wchodzą w życie 2 września.

zw.lt
Karta Polaka: Obywatelstwo RP i pomoc finansowa

Fot. Wikipedia

Zgodnie z nowymi zasadami osobie posiadającej Kartę Polaka stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP jest przyznawane bezpłatnie. W ciągu roku, od uzyskania zezwolenia na zamieszkanie, na podstawie polskiego pochodzenia, ma prawo do uzyskania obywatelstwa w Polsce po roku nieprzerwanego pobytu. Za nieprzerwany uważa się taki pobyt, gdy cudzoziemiec nie opuszczał terytorium Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a łączny okres, w którym był nieobecny w Polsce, nie przekracza 10 miesięcy.
2 września 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące Karty Polaka: stałe miejsce zamieszkania w Polsce przyznawane jest za darmo, obywatelstwo – po roku, a comiesięczny zasiłek – dla każdego członka rodziny.

13 maja 2016 r. Sejm Polski przyjął poprawki do Ustawy o Karcie Polaka, a także zmienił szereg innych powiązanych ustaw: o polskim obywatelstwie oraz o cudzoziemcach w Polsce. 1 czerwca nowy dokument został opublikowany w dzienniku państwowym i od 2 września 2016 poprawki do ustaw wchodzą w życie (po upływie 3 miesięcy od oficjalnej publikacji).

Zgodnia z nowymi zasadami osoba posiadająca Kartę Polaka i jego małżonek w ciągu pierwszych 3 miesięcy otrzymują od państwa polskiego po 925 złotych, a od 4. do 9. miesiąca – po 555 złotych. Jeśli małżonkowie mają dzieci, to za każde dziecko przez pierwsze 3 miesiące należy się 462,5 złotego, od 4. do 9. miesiąca – 277,5 złotego.

O pomoc finansową można ubiegać się dopiero od 1 stycznia 2017 rok.

PODCASTY I GALERIE