Karta Polaka ciągle cieszy się popularnością

Ponad 20 osób w Mickunach w piątek złożyło wniosek o Kartę Polaka. Przed dwoma tygodniami w Jaszunach dla blisko 40 osób wręczono Kartę Polaka. Jak poinformowała zw.lt konsul z wydziału konsularnego ambasady polskiej na Litwie Irmina Szmalec, „nie ma praktycznie dnia, by ktoś nie zwracał się ws. Karty Polaka”.

Aleksandra Akińczo
Karta Polaka ciągle cieszy się popularnością

Fot. Roman Niedźwiecki

Pracownicy konsulatu prognozują, że w tym roku wniosków ws. Kart będzie więcej, gdyż w tym roku upływa dziesięcioletni termin ważność pierwszych wydanych dokumentów. Dojdą więc wnioski o przedłużenie ważności Karty Polska.

Pierwszą Kartę Polaka na Litwie 15 maja 2008 roku otrzymał nieżyjący już ksiądz prałat Józef Obrębski. Odbierając Kartę ksiądz miał 102 lata. 16 czerwca 2008 roku dla pierwszej grupy 70 Polaków z Wileńszczyzny Kartę Polaka wręczył ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński.

W ciągu 10 lat na Litwie przyznano około 7,5 tys. Kart Polaka. W ocenie kierownika wydziału konsularnego ambasady polskiej na Litwie Marcina Zieniewicza – „to dużo i mało”.

„Sumarycznie – to duża liczba, ale w porównaniu z liczbą wniosków złożonych w innych krajach byłego Związku Radzieckiego, z Białorusią, Ukrainą – to nie jest dużo” – mówi konsul Marcin Zieniewicz.

Konsul przypomina, że Litwa jest krajem Unii Europejskiej i „prawa „wynikające z posiadania Karty są mniej atrakcyjne” dla litewskich Polaków niż dla Polaków spoza Unii, którzy często korzystają z dokumentu jako ułatwienia w uzyskaniu wizy.

„Około połowa wnioskodawców na Litwie to są osoby młode rozważające możliwość wyjazdu na studia do Polski – mówi konsul Irmina Szmalec. – Znaczną część ubiegających się stanowią osoby starsze, dla których Karta Polaka jest właściwie jedynym dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego oraz dającym możliwość zapisu imienia i nazwiska po polsku”.

Konsul Szmalec wskazuje, że „ostatnio obserwujemy wzrost liczby wniosków składanych całymi rodzinami”. „Zaczyna się zwykle od osób młodych, które potrzebują Karty Polaka przy ubieganiu się na studia do Polski, a następnie przychodzą ich rodzice, dziadkowie” – mówi Szmalec.

PODCASTY I GALERIE