Karczewski w Starych Trokach: Wszystkie zapisy Traktatu muszą być zrealizowane

„ Bardzo ciesze się, że nasze relacje i nasze stosunki są coraz lepsze” - powiedział dziennikarzom marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który spotkał się ze społecznością polską na Litwie na terenie Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. We czwartek (25 kwietnia) marszałek weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu RL z okazji 25-lecia podpisania polsko-litewskiego traktatu o przyjaznych stosunkach.

Antoni Radczenko
Karczewski w Starych Trokach:  Wszystkie zapisy Traktatu muszą być zrealizowane

Fot. Joanna Bożerodska

„Mamy 25. rocznice i jeszcze trochę do zrobienia. Bardzo się ciesze, że nasze relacje i nasze stosunki są coraz lepsze. Będziemy pracowali nad tym, aby wszystkie zapisy Traktatu zostały zrealizowane. Szczególnie chodzi nam o mniejszość polską na Litwie” – oświadczył Karczewski.

W spotkaniu marszałkowi towarzyszyła ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Wcześniej wychowankowie ze szkoły w Starych Trokach odwiedzili Warszawę.

„Niedawno uczniowie tej szkoły byli u nas w Senacie, ponieważ obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Więc młodzież z tej szkoły była, śpiewała i uświetniła naszą uroczystość. Teraz przyjeżdżam z rewizytą” – wytłumaczył marszałek Senatu.

Karczewski podkreślił, że Andrzej Stelmachowski „to była postać wybitna” i bardzo cieszy go fakt, że szkoła na Litwie została nazwana jego imieniem. „To on był tak naprawdę twórcą, ojcem, opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju” – zaznaczył polski polityk. Dodał, że dla Polaków z Polski spotkania z Polakami spoza kraju „zawsze są wzruszające”.

W czwartek Stanisław Karczewski weźmie udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego Sejmu, które będzie poświęcone 25. rocznicy podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą. W trakcie posiedzenia przewidziane jest wystąpienie marszałka oraz szefa litewskiego parlamentu na ten temat. 

„Będziemy rozmawiali o wszystkich problemach dotyczących mniejszości polskiej. Bardzo ważny temat to oświata i to w kontekście niezrealizowanych już ustaleń i braku postępu w pracach między komisjami ministerialnymi. Bardzo nam zależy, aby te rozmowy zostały przywrócone” – dodał Stanisław Karczewski.

Traktat między Polską a Litwą sprzed 25 lat mówi o dążeniu do wzajemnego utrwalania zrozumienia pomiędzy narodami. Oba państwa mają kształtować stosunki w duchu wzajemnego szacunku, zaufania, równouprawnienia i dobrosąsiedztwa. Potwierdziły też, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych i nie będą mieć ich w przyszłości. Traktat zobowiązał obie strony do poszanowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE