Karczewski dla zw.lt: Wysoko cenię aktywność Polaków na Litwie

"Jestem przekonany, że w dalszym ciągu współpraca między Senatem i Polakami mieszkającymi na Litwie będzie tak dobra" - powiedział w rozmowie z zw.lt marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. Wcześniej marszałek otworzył Forum Polonijne, które odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Małgorzata Kozicz
Karczewski dla zw.lt: Wysoko cenię aktywność Polaków na Litwie

Fot. PAP

„Chcemy budować przyszłość Polski, w której jest miejsce dla Polonii” – powiedział Stanisław Karczewski.

„To są ludzie, którzy nie tylko mogą, ale przede wszystkim chcą współpracować z Polską i budować również nasz potencjał. Chcemy tutaj nawiązywać nie tylko kontakty naukowe, kontakty kulturowe, chcemy również mówić o handlu, o przedsiębiorczości, o tym, w jaki sposób ułatwić Polakom budowanie firm w swoich krajach zamieszkania, co z kolei przyniesie korzyść również Polsce” – podkreślił marszałek.

Pytany przez zw.lt o relacje z Litwą, na które wpływają w dużej mierze sprawy dotyczące polskiej mniejszości, marszałek odniósł się do dzisiejszego spotkania w Warszawie premierów Polski i Litwy – premier Beata Szydło spotkała się z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii, odbyło się także jej spotkanie dwustronne z Sauliusem Skvernelisem.

„Bardzo czekamy na poprawę relacji – wiem, że i my czekamy, i Polacy mieszkający na Litwie. Chcemy, aby te relacje były dobre, poprawne i bardzo cieszy mnie, że doszło do takiego spotkania. Przed chwilą rozmawiałem z panią premier i wyraziła duże uznanie dla premierów, powiedziała, że spotkanie było bardzo owocne. Mamy nadzieję, że te stosunki między naszymi krajami będą coraz lepsze, a to będzie również sprzyjało temu, że Polacy na Litwie będą mogli lepiej się integrować, łatwiej ze sobą współpracować i wspólnie z nami, mieszkającymi w kraju Polakami, budować wspólnotę narodową Polaków” – podkreślił Stanisław Karczewski.

„Polska mniejszość na Litwie jest bardzo aktywna i bardzo wysoko to cenię. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu współpraca między Senatem i Polakami mieszkającymi na Litwie będzie tak dobra – nasi senatorowie często bywają na Litwie, ale również przedstawiciele Polaków na Litwie odwiedzają mnie, współpracujemy i ta współpraca jest świetna, a będzie – mam nadzieję – coraz lepsza” – dodał marszałek Senatu RP.

Dwudniowe Forum Polonijne w ramach XXVII Forum Ekonomicznego rozpoczęło się od panelu poświęconego roli mediów w budowaniu tożsamości wśród Polonii i Polaków poza granicami.

Celem Forum Polonijnego jest włączenie Polaków żyjących z dala od ojczyzny do udziału w ważnych wydarzeniach w kraju, a tym samym w pracę na rzecz Polski i budowanie wspólnoty narodowej. Forum w Krynicy jest także okazją do dyskusji nad istotnymi sprawami dla Polonii i Polaków za granicą.

Na tegoroczne Forum Polonijne złoży się pięć paneli dyskusyjnych: „Nowe i tradycyjne media w kreowaniu polskiej tożsamości wśród Polonii i Polaków za granicą”, „Aktywizacja zawodowa i społeczna repatriantów oraz Polaków ze Wschodu – wyrównywanie szans”, „Doświadczenia i wyzwania dyplomacji ekonomicznej”, „Marka Polska – niedoszacowany potencjał Polonii w inwestycjach zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, „Rola pozytywnego wizerunku Polski na świecie w indywidualnym sukcesie Polaków mieszkających za granicą”.

PODCASTY I GALERIE