Kara za organizację pikiety w Trokach

Członek AWPL Tadeusz Tuczkowski został ukarany grzywną w wysokości 500 litów za organizację niesankcjonowanego wiecu przed samorządem rejonu trockiego 30 maja.

zw.lt
Kara za organizację pikiety w Trokach

Fot. Barbara Sosno

Tego dnia około 80 osób pikietowało w obronie placówek przedszkolnych dla dzieci z rodzin mniejszości narodowych.

Grzywnę trockiemu politykowi wymierzył sąd dzielnicowy. Orzeczenie nie jest prawomocne.

PODCASTY I GALERIE