Kapitan Myszkowski – pokazy przedpremierowe

Już w styczniu odbędą się pierwsze pokazy przedpremierowe filmu dokumentalnego „Kapitan Myszkowski”. Projekcje odbędą się: 26 stycznia o 16.15 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i 27 stycznia o 16.00 w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (ul. Marijas iela 1e).

zw.lt
Kapitan Myszkowski – pokazy przedpremierowe

Dokument opowiada o kapitanie Aleksandrze Myszkowskim, jednym z najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Bohater filmu doprowadził do realizacji operacji Zima i pomógł obronić Łotwę przed bolszewikami w 1920 r. Kapitan Myszkowski do 1919 r. był szefem
Sekcji Wschód II Oddziału Sztabu Generalnego WP. W tym samym roku został skierowany do Rygi jako specjalny delegat WP na Łotwie i w Estonii w celu organizacji wojskowej współpracy Polski i Łotwy w obliczu nacierającej Armii Czerwonej. W grudniu 1919 r. oficjalnie mianowano go attaché wojskowym przy Poselstwie Polskim w Rydze i na tym
właśnie stanowisku doprowadził do polskiego ataku na wojska bolszewickie nacierające na Łotwę.

„Kapitan Myszkowski”
scenariusz i reżyseria: Maciej Dancewicz
produkcja: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN, ORLEN Lietuva i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą 2020-2023.

Projekt współfinansowany w 2019 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Serdeczne podziękowania dla rodziny Kapitana Myszkowskiego: Ewy Gan-Ganowicz i Aleksandra Gan-Ganowicza za udostępnienie zdjęć i dokumentów archiwalnych na potrzeby przygotowania filmu.
Szczególne podziękowania dla Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej dr Moniki Michaliszyn za inspirację do podjęcia upamiętnienia kapitana Myszkowskiego i pracowników Ambasady RP w Rydze za pomoc w realizacji filmu.

PODCASTY I GALERIE