KAMPANIA „DUMNI Z POLSKI”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła 54 pakiety patriotyczne, na które środki przekazały Fundacja PZU, Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej i Fundacja PKO Banku Polskiego.

KAMPANIA „DUMNI Z POLSKI”

Fot. ida.pol.org.pl

Pakiety zostały przekazane na Łotwę (Związek Polaków na Łotwie), Litwę (Dom Kultury Polskiej w Wilnie i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna”) oraz do Czech (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy).

Materiały kampanii „Dumni z Polski” stanowią doskonałe narzędzie wspomagające edukację historyczną i umacnianie postaw patriotycznych. Dotąd skorzystały z nich tysiące Polaków żyjących w kraju i za granicą.

źródło: ida.pol.org.pl

PODCASTY I GALERIE