Dobiega końca remont gimnazjum W. Syrokomli

Zanim jednak zostanie zakończony remont, uczniowie będą się uczyć w 5 różnych lokalizacjach,

zw.lt
Dobiega końca remont gimnazjum W. Syrokomli

Fot. Roman Niedźwiecki

W wileńskim gimnazjum im. Władysława Syrokomli trwają prace modernizacyjne budynku – instalowany jest system wentylacyjny. W trakcie realizacji projektu trzeba było wzmocnić starą, jeszcze sowiecką konstrukcję – dlatego też uczniowie, którzy wraz z nowym rokiem szkolnym wracają do edukacji kontaktowej będą uczyć się w różnych miejscach w stolicy.

W komunikacie prasowym władze Wilna podkreślają, że zainstalowanie systemu wentylacyjnego jest potrzebne w związku z pandemią. Prace modernizacyjne gimnazjum przebiegały w kilku etapach: w pierwszym etapie (w 2020 r.) budynek został ocieplony. Pod koniec 2020 roku podjęto decyzję o zainstalowaniu nowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

„To szkoda, że ​​gimnazjum będzie musiało rozpocząć rok szkolny nie pod jednym dachem, ale w tym przypadku najważniejsze dla nas było uniknięcie nauki zdalnej i umożliwienie wszystkim dzieciom powrotu do edukacji kontaktowej, a następnie powrotu do bezpiecznego budynku. Poinformowaliśmy już rodziców uczniów o sytuacji i tymczasowych miejscach nauki ”- powiedział Tomas Gulbinas, zastępca mera Wilna.

Uczniowie klas zerowych gimnazjum wW. Syrokomli rozpoczną naukę w szkole podstawowej na Antokolu (ul. Šilo 15), uczniowie klas początkowych będą uczyć się w gimnazjum Jana Pawła II (ul. V. Druskio 11) i Salomėi Nėris (ul. Vilniaus 32). Uczniowie klas 5-8 będą uczyć się na ul. Ponarskiej 26 (pomieszczenia biurowe), a klasy 9-12 – w Ośrodku Szkolenia Dorosłych Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (ul. Kauno 43).

Władze stolicy informują, że uczniowie będą mogli wrócić do gimnazjum na początku stycznia przyszłego roku. Całkowity koszt prac modernizacyjnych (docieplenie, ogrzewanie, wentylacja i dekoracja wnętrz) – do 4,2 mln euro.

Na podst. vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE