Już można zwiedzać wnętrze dzwonnicy katedralnej

Od piątku (16 maja) wilnianie i goście miasta będą mogli zwiedzić wnętrze dzwonnicy katedralnej, która otwiera swe podwoje po dziesięciu latach.

zw.lt

Wycieczki, programy edukacyjne i imprezy oświatowe w dzwonnicy będzie organizowało Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. Od maja do września dzowonnicę można będzie zwiedzać w dni powszednie i soboty od godz. 10 do 19, w pozostałe miesiące – o godzinę krócej.

Ogólny koszt trwającej trzy lata rekonstrukcji dzwonnicy wyniósł 969,6 tys. litów, z tego 816,9 tys. litów to dotacje unijne.

W 2002 r. kuria w Kolonii (Niemcy) ofiarowała wileńskiej dzwonnicy 6 dzwonów. Największy z nich ważny prawie 2,6 tony, najmniejszy – około pół tony.

W XIII w. wieża stanowiła część muru obronnego miasta, dzwonnicą katedralną stała się w wieku XVI. Obecną postać przybrała na początku XIX w. Wysokość dzwonnicy sięga 52 metry, razem z krzyżem – 57 metrów. Dzisiaj jest to jeden z symboli Wilna.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej